De kip als topsporter

De kip als topsporter

19 mrt 2019

Bericht

Op 14 februari jl. heeft Laura Star haar inauguratierede uitgesproken met als titel “de kip als topsporter”. Laura is lector Precisievoeding en Duurzame pluimveehouderij bij Aeres Hogeschool Dronten. Het lectoraat omvat onderzoek naar nieuwe technologieën en nieuwe eiwitbronnen, waarmee pluimvee meer op behoefte gevoerd kan worden. 

Zowel de leghennen als vleeskuikens leveren elke dag een topprestatie. Leghennen omdat ze elke dag een ei leggen en vleeskuikens omdat ze dagelijkse efficiënt groeien. Dit is te vergelijken met een sportploeg die ook een topprestatie moet leveren. Net als bij een sportploeg zorgen we dat de omstandigheden optimaal zijn, maar in tegenstelling tot een menselijke topsportploeg die elk hun individuele trainings- en voedingsprogramma hebben, proberen we gelijke omstandigheden te creëren voor alle hennen. We behandelen ze als groep en niet als individu. Deels is dit uit noodzaak, omdat we hennen nog niet individueel kunnen behandelen, deels is dit omdat we verwachten hiermee alle hennen te voorzien in hun behoefte.

De pluimveehouder kijkt naar waar de hoogste behoefte ligt en kippen die minder nodig hebben krijgen hierdoor te veel binnen. Het voer wat te veel is binnengekregen wordt weer uitgescheiden en dat is een belasting voor het milieu. Er wordt hierdoor onder andere te veel stikstof en fosfaat uitgestoten. Qua voeding moet men dichter zitten op de behoefte. 

Maar als je kijkt naar de individuele voeropname van hennen, dan zie je daarin een schrikbarende spreiding. Leghennen met een hele lage voeropname leggen geen eieren. Leghennen met een hele hoge voeropname eten waarschijnlijk meer dan ze nodig hebben. Individuele leghennen hebben wellicht baat bij een ander voer. Een hen met een lage voeropname kan baat hebben bij een geconcentreerd voer en een hen met een hoge voeropname kan toe met een verdund voer.

Interessant is om te kijken op welke manieren je groepen met een verschillend voer binnen een koppel kan maken. Of nog mooier, leghennen individueel kan voeren met elk hun specifi eke voer afgestemd op de behoefte. Het is dan van belang om te weten op basis waarvan de behoefte is vast te stellen.

In Canada is recent een proef met opfok-moederdieren gedaan, waarbij de jonge moederdieren op basis van gewicht zijn gevoerd. Resultaat was een 100% uniformiteit. Echter, een aantal moederdieren is vervolgens niet aan de leg gekomen. Dit onderstreept dat er binnen een koppel verschillen in groei en ontwikkeling zijn en daarmee ook verschillen in behoefte, en meerdere factoren moeten meewegen bij het vaststellen van de juiste behoefte.

Om tot een optimale omstandigheid te komen zal er in de toekomst een individuele herkenning van de leghen en haar prestaties nodig zijn om daarna de behoeft aan voer en daarmee de aanpassing van het voer toe te passen.

Vleeskuikens

Ook traaggroeiende vleeskuikens hebben een lagere dagelijkse groei en daarmee ook een andere nutriëntenbehoefte. Aanpassing van de voersamenstelling is onder andere nodig om deze kuikens te voorzien in hun behoefte in relatie tot de dagelijkse groei. Voor vlees
kuikens kan het ontwikkelen van een voersysteem waarbij hennen en hanen apart eten interessant zijn. Hanen groeien sneller en hebben andere behoeften.

De interesse van het lectoraat is om te kijken of slimme technologische aanpassingen gedaan kunnen worden om leghennen en vleeskuikens op koppelniveau meer nauwkeurig te voeden.

Daarnaast is er vanuit het lectoraat de interesse om te kijken naar geschiktheid van nieuwe eiwitbronnen bijvoorbeeld algen, zeewier, meelwormen en insecten voor pluimvee.

Het lectoraat omvat onderzoek naar nieuwe technologieën en nieuwe eiwitbronnen, waarmee pluimvee meer op behoefte gevoerd kan worden en op deze wijze bij kan bijdragen aan een meer duurzame pluimveehouderij.

Samenwerkingen

Binnen het lectoraat wordt met verschillende partijen samengewerkt waaronder Schothorst Feed Research, Aeres Hogeschool en Poultry Expertise Centre. Door deze samenwerkingen blijft de Hogeschool betrokken, en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van grondstoff en en nutriënten en heeft de mogelijkheid om individueel topsportvoerprogramma voor pluimvee te ontwikkelen.

Schothorst en Aeres Hogeschool hebben samen het lectoraat geïnitieerd. Met het lectoraat spelen Aeres Hogeschool en Schothorst in op ontwikkelingen in de pluimveehouderij, waarbij het optimaal verstrekken van pluimveevoer met aandacht voor diergezondheid, welzijn en milieu de kern vormen.

Poultry Expertise Centre 

Het Poultry Expertise Centre (PEC) zet zich in voor een gezonde pluimveehouderij in Nederland en in de wereld waarbij een krachtig en positief ecologisch en economisch profi el de basis vormen voor. Bijdragen aan verdere verduurzaming is hierbij een uitdaging voor het PEC. PEC profi leert zich op de vlakken onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waarbij PEC fungeert als schakelpunt voor deze drie kernactiviteiten. PEC is hierbij de aanjager van de drie kernactiviteiten, voert niet zelf uit, maar organiseert die met haar partners en in haar netwerk. Het onderwijs en onderzoek, ondergebracht als kernactiviteit onder Poultry Academy en Poultry Research, wordt deels uitgevoerd door Aeres Hogeschool Dronten. Binnen het onderwijs worden nieuwe modules en e-learning ontwikkeld op het gebied van pluimvee. Binnen het onderzoek wordt praktijkgericht onderzoek en fundamenteel onderzoek gekoppeld om innovatie te versnellen. Het inzetten van studenten binnen het onderzoek stimuleert het kennisniveau binnen de pluimveeopleiding. De onderzoeken uitgevoerd door Aeres Hogeschool worden vanuit het lectoraat opgezet en uitgevoerd.

Poultry Star Foundation

Aan het eind van de inauguratie vond de aftrap plaats van de Poultry Star Foundation. Deze foundation is opgericht om jonge pluimvee professionals te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te oriënteren op een baan in de pluimveehouderij. Eltjo Bethlehem Projectmanager van het Poultry Expertise Centre overhandigde Laura Star een cheque met de eerste bijdrage voor de Poultry Star Foundation.

Meer informatie: www.aereshogeschool.nl/poultrystarfoundation.

Deel dit artikel

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Gerelateerde artikelen

Wageningen / Aeres katern

Spectaculaire verbeteringen in broeduitkomsten in de praktijk door opwarming van broedeieren vóór de bewaarperiode

18 mrt 2019 Bericht
Spectaculaire verbeteringen in broeduitkomsten in de praktijk door opwarming van broedeieren vóór de bewaarperiode
Opwarmen van broedeieren op het vermeerderingsbedr

Opwarmen van broedeieren op het vermeerderingsbedrijf voorkomt in lang bewaarde eieren een sterke terugval van de kuikenprestatie

18 mrt 2019 Bericht
Opwarmen van broedeieren op het vermeerderingsbedrijf voorkomt in lang bewaarde eieren een sterke terugval van de kuikenprestatie
Een deeltijdstudie combineren met uw baan?

Een deeltijdstudie combineren met uw baan?

28 jan 2019 Bericht
Een deeltijdstudie combineren met uw baan?

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies