Verplichte ruimingen bij H3 positief geteste Belgi

Verplichte ruimingen bij H3 positief geteste Belgische bedrijven

25 jul 2019

Bericht

In verschillende nieuwsberichten uit België wordt gemeld dat pluimveebedrijven die positief zijn voor H3 verplicht geruimd gaan worden. Het Koninklijk Besluit is inmiddels gepubliceerd, waarin de verplichte ruiming geregeld wordt. Over de vergoedingen1 bij het ruimen wordt gemeld dat deze niet met terugwerkende kracht zijn en dat bij ruimingen alleen de niet-dode dieren worden vergoed.

Nederlands onderzoek

De adviescommissie pluimveegezondheidszorg van AVINED heeft goedkeuring gegeven aan een vervolgonderzoek op het gebied van H3N1. Het onderzoek dat in leggende hennen is uitgevoerd, wordt voortgezet bij jonge legkippen van ongeveer 4 weken oud. Het is namelijk nog steeds onduidelijkheid wat het ziekmakend vermogen is van H3N1 in jonge dieren. Met deze informatie komt er meer inzicht in het ziekmakend vermogen van het virus en daarmee in de risico’s voor verspreiding. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of bedrijven met jonge dieren ongemerkt besmet kunnen zijn met H3N1. Als dit het geval is, kan het probleem groter zijn dan nu zichtbaar is.

Acties bij H3N1 in Nederland

AVINED heeft eerder aan het ministerie van LNV per brief gevraagd om bij introductie van H3N1 in Nederland te handelen conform een bestrijdingsplichtige vogelgriep variant. Dat wil zeggen een ruiming van het besmette koppel. De ruimingskosten en vergoedingen - op basis van taxatie – worden dan uit het Diergezondheidsfonds (DGF) gefinancierd. Mocht de overheid niet tot ruiming over gaan, dan wil de sector de ruiming voor haar rekening nemen met een financiering van de kosten uit het DGF.

H3N1 geen bestrijdingsplichte ziekte

Op 4 juli 2019 hebben ministerie van LNV en AVINED overleg gehad. Het ministerie van LNV kan niet in gaan op de verzoeken van AVINED. H3N1 is geen bestrijdingsplichtige dierziekte. Ook kan er snel sprake zijn van precedentwerking en hoeft introductie in Nederland van H3N1 niet te leiden tot een eenzelfde ontwikkeling en verspreiding als in België. Het ministerie van LNV heeft gemeld dat als H3N1 op een Nederlands bedrijf is vastgesteld het bedrijf een beschikking krijgt van de NVWA. Er is dan alleen 1 op 1 vervoer met dit bedrijf toegestaan. Als het bedrijf een uitloop heeft, moet het de dieren ophokken. In overleg met de sector zal dan een verscherpt hygiëneprotocol van kracht worden.

AVINED heeft gemeld de maatregelen onvoldoende te vinden. AVINED volgt de ontwikkelingen in België en zal het ministerie van LNV vragen haar besluit te heroverwegen als in België tot verplichte ruiming wordt overgegaan.

*1: Lees hier over de vergoedings- en ruimingsregeling in België

Bron: Avined

Vrije-uitloopstallen en najaarsventilatie

Vrije-uitloopstallen en najaarsventilatie

De ventilatie in een vrije uitloopstal wordt een uitdaging vanwege de vele openingen in de wand. Het verschil tussen dag en nacht met de uitloopschuiven open of dicht zorgt ervoor dat minstens twee ventilatie schema’s nodig zijn.

Lees verder >>

Gerelateerde artikelen

Schoon komen, schoon gaan - Aanpassing hygiënevoor

Schoon komen, schoon gaan - Aanpassing hygiënevoorschriften

9 mei 2019 Bericht
Schoon komen, schoon gaan - Aanpassing hygiënevoorschriften
Minister Schouten informeert over Roadmap vogelg

Minister Schouten informeert over Roadmap vogelgriep en zienswijze RDA

1 apr 2019 Bericht
Minister Schouten informeert over Roadmap vogelgriep en zienswijze RDA
Vogelgriep treft Deens pluimveebedrijf

Vogelgriep treft Deens pluimveebedrijf

4 mrt 2019 Bericht
Vogelgriep treft Deens pluimveebedrijf


Vakpartner nieuws

Vrije-uitloopstallen en najaarsventilatie

Vrije-uitloopstallen en najaarsventilatie

10 okt 2019 Bericht TPI-Polytechniek
Vrije-uitloopstallen en najaarsventilatie
“Dit is alles behalve een standaardstal”

“Dit is alles behalve een standaardstal”

10 okt 2019 Advertorial De Nijborg Agri
“Dit is alles behalve een standaardstal”
Landmeco komt met hanenvoedersysteem; eindelijk ec

Landmeco komt met hanenvoedersysteem; eindelijk echt uniformiteit onder de hanen

29 aug 2019 Bericht De Nijborg Agri
Landmeco komt met hanenvoedersysteem; eindelijk echt uniformiteit onder de hanen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies