Vlaams onderzoek toont toekomstperspectief mobiel

Vlaams onderzoek toont toekomstperspectief mobiel slachthuis

15 aug 2019

Bericht

BioForum Vlaanderen heeft de afgelopen maanden onderzocht of een mobiele slachteenheid (MSE) soelaas kan bieden voor zowel de biologische als reguliere landbouwsector. Voor rundvee en varkens lijkt het eerder ingewikkeld, voor pluimvee daarentegen ziet de stichting op korte termijn al mogelijkheden voor kleine bio-boeren en op langere termijn wellicht ook voor grotere vleeskuiken- en leghenbedrijven.

Paul Verbeke – ketenmanager BioForum Vlaanderen: “Er is alvast vanuit beide hoeken van de pluimveesector interesse in de mogelijkheden van een MSE.” De stichting BioForum Vlaanderen is een koepelorganisatie voor de Belgische biologische landbouw- en voedingssector. Deze organisatie houdt zich bezig met het behartigen van de belangen op het vlak van wetgeving, promotie en samenwerking tussen de verschillende actoren. Pluimvee neemt daarin als stabiele groeisector een belangrijke plaats. Verbeke: “Het was ons al langer bekend dat er in de biologische sector problemen zijn om dieren goed gecertificeerd te slachten, vooral als het om kleinere hoeveelheden gaat. De conformatie bij biologische kippen is totaal anders dan bij reguliere ‘klassieke’ pluimveehouderijen en die – wat dikkere kippen - passen niet zomaar op de slachtlijn. Ook hanteren veel slachthuizen minimale aanleveraantallen en dat is soms lastig voor kleinere (biologische) bedrijven. Vandaar dat wij een onderzoek hebben gestart naar de mogelijkheid om een mobiele slachteenheid in het leven te roepen.”

Voedselveiligheid

Dat onderzoek richtte zich op vier facetten: technische, reglementaire, financiële en organisatorische haalbaarheid. “We hebben gekeken naar alle aspecten van het verhaal. Het technische verhaal – hoe ziet een mobiele slachtlijn – eruit, was niet moeilijk uit te zoeken. In Italië zijn er al firma’s die dat kant-en-klaar afleveren. Reglementair en financieel wordt het een stuk lastiger”, aldus Verbeke. “Je hebt dan te maken met zaken als voedselveiligheid (FAVV in België en NVWA in Nederland, red.) die controleren op het handhaven van ante-mortale en postmortale keuringen. Puur technisch is dat geen probleem, maar praktisch en financieel wel.”

Milieuvergunning

“Vooral in financieel opzicht, want de kosten voor die keuring kunnen pas uit bij grote hoeveelheden. En de MSE is juist bedoeld als oplossing om ook snel, kleinere partijen af te wikkelen. Ook de milieuvergunning is een lastig punt, omdat er in België (nog) geen wetgeving bestaat voor mobiele eenheden.”

Enquête

De pluimveehouders zelf reageren vooralsnog enthousiast op de plannen voor het in werking brengen van een MSE, zoals dat in Nederland ook is gedaan door een bedrijf uit Dokkum voor het slachten van runderen. Het BioForum Vlaanderen hield zelfs een enquête onder haar leden en daaruit bleek dat er zeker interesse is in het mobiele slachtverhaal. “Het is alleen de vraag of die interesse voldoende is.”

Samenwerking

Wel ziet Verbeke samenwerken met Nederlandse pluimveebedrijven en/of pluimvee-ondernemers in de buurt als een oplossing om de hogere kosten die gepaard gaan bij het slachten in een MSE te drukken. “Maar dat is voer voor vervolgonderzoek. Wel is er nu al een duidelijk struikelblok om met Nederlandse bedrijven te gaan samenwerken, omdat er andere regelgeving is in Nederland.“

Binnenkant van de mobiele slachterij.

Dierenwelzijn

“Het onderwerp staat ook op de Europese agenda inmiddels, omdat de MSE bijdraagt aan de doelstellingen om het aantal transportwegingen met levende have en het verminderen van stress. In het Europees parlement is dit voorjaar de MSE reeds besproken en ook op andere niveaus wordt deze manier van slachten besproken. Het is echter een langzaam proces, maar omdat iedereen inziet dat het bevorderlijk is voor het dierenwelzijn zien we wel dat er vooruitgang wordt geboekt richting bijvoorbeeld gezamenlijke wetgeving.”

Vervolgonderzoek

De voorlopige conclusie vanuit BioForum Vlaanderen is in elk geval duidelijk: de MSE heeft toekomst. “Op beperkte schaal zeker. Voor de middelgrote bedrijven 20.000/30.000 kippen op de lange termijn ook, maar voor de hele grote pluimveebedrijven waarschijnlijk niet. Voor hen zal het goedkoper en praktischer blijven om naar een slachthuis te gaan. De interesse is er zeker, maar vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen hoe het de komende jaren gaat evolueren. Technisch is het in ieder geval mogelijk.” 

Meer informatie

Meer informatie: https://www.bioforumvlaanderen.be/nl/mobielslachthuis

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Meer ruimte voor natuurlijk gedrag in Comfort 2.0

Meer ruimte voor natuurlijk gedrag in Comfort 2.0 leghenstal

1 aug 2019 Bericht
Meer ruimte voor natuurlijk gedrag in Comfort 2.0 leghenstal
"Uniform en constant stalklimaat verlaagt kans op

"Uniform en constant stalklimaat verlaagt kans op ziektes"

18 jul 2019 Bericht
"Uniform en constant stalklimaat verlaagt kans op ziektes"
Pronken met Pluimvee is een blijvertje

Pronken met Pluimvee is een blijvertje

11 jul 2019 Bericht
Pronken met Pluimvee is een blijvertje


Vakpartner nieuws

Aeres Poultry Expertise Centre

Aeres Poultry Expertise Centre

9 jan 2020 Bericht WUR/Aeres
Aeres Poultry Expertise Centre
AVPH-minorklas op excursie naar Spanje

Pluimveehouderij in Spanje: AVPH-minorklas bracht een bezoek

6 jan 2020 Bericht
Pluimveehouderij in Spanje: AVPH-minorklas bracht een bezoek
De voordelen van plafond ventilatie in pluimveesta

De voordelen van plafondventilatie in pluimveestallen

5 dec 2019 Bericht TPI-Polytechniek
De voordelen van plafondventilatie in pluimveestallen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies