Subsidie maakt brongerichte aanpak fijnstof intere

Subsidie maakt brongerichte aanpak fijnstof interessant

15 jul 2020

Bericht

Pluimveehouders die willen investeren in een brongerichte aanpak van fijnstof in de stal hebben nog alle kans om in aanmerking te komen voor een speciale subsidieregeling. Dat blijkt uit een speciaal online seminar, die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dinsdagmiddag organiseerde. Het ministerie van landbouw stelt 40 procent subsidie beschikbaar als een maatregel tot een reductie van minimaal 45 procent zorgt. “De regeling is pas net opengesteld. Er zijn nog niet heel veel aanvragen ingediend. Wel zijn er telefonisch al diverse vragen gesteld, dus er is wel interesse.”

Symptoombestrijding?

De afgelopen jaren zijn verschillende brongerichte technieken onder de loep genomen. Inmiddels zijn er vijf technieken die voor de subsidie in aanmerking komen. Adviseur Edwin Nijdam van RVO snapt dat gedacht wordt dat de brongerichte technieken een vorm van symptoombestrijding zijn, maar hij ziet dat anders. “Brongericht zorgt er voor dat stalklimaat verbetert, dat is iets anders dan end-of-pipe.” Aanpak van huisvestingsvormen gaat duidelijk een stap verder. “Er wordt nu onderzocht om de innovatiemodule open te stellen. Dat biedt gelegenheid om na te denken over hele nieuwe vormen van huisvestingsvormen. Zo’n openstelling vindt twee keer per jaar plaats en ik weet dat er nu nagedacht wordt om de pluimveesector eraan toe te voegen.”

Koolstofborsteltjes voor alle stallen interessant

Voor vleeskuikens, leghennen en kalkoenen is met ionisatie door koolstofborsteltjes. Die geeft is goed voor een reductie van 31 procent. Niet genoeg om de drempelwaarde van 45 procent te halen. “Het aantal brongerichte technieken is nog beperkt. Range is groot als het gaat om vermindering fijnstof. Valt de keuze op een systeem die niet tot 45 procent reductie leidt, moet je combineren. Combineer je twee brongerichte maatregelen, dan valt de investering in beide technieken onder de regeling”, vertelt Edwin Nijdam van RVO.

End-of-pipe telt mee voor subsidiedrempel

“De emissiereductie van end-of-pipe wordt ook meegenomen”, verheldert projectleider Patricia Kok, “Voor overige technieken krijgt u geen subsidie, maar wel om de drempelwaarde te halen. Ook als er al een reducerende techniek in de stal aanwezig zijn. Dus geen subsidie voor alleen een end-of-pipe techniek.” Volgens Edwin Nijdam is in tegenstelling tot brongerichte maatregelen wel veel keuze met andere technieken. “Denk aan luchtwassers, droogtunnels, warmtewisselaars. De WUR heeft voor ons een rekenmodel ontwikkeld. Die staat op InfoMill. De pluimveehouder kan daar zelf invullen om te berekenen of de maatregelen het reductiepercentage haalt.”

In één keer benodigde emissiereductie

Voor de kalkoensector is ionisatie met koolstofborsteltjes de enige techniek, die op dit moment onder de regeling valt. Twee technieken voor de vleeskuikensector halen de drempelwaarde van 45 procent emissiereductie in één keer. De eerste betreft een ionisatiesysteem met negatieve coronadraden, die tot 49 procent komt. De tweede is negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter (prikkeldraad). Die komt zelfs tot 52 procent.

Positieve ionisatie door middel van ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak zorgt voor een reductie van 16 procent in stallen voor vleeskuikens en leghennen. Voor de legsector is een strooiselschuif bij volièrehuisvesting beschikbaar die een vermindering van fijnstof van twintig procent realiseert.

“Bij maximale subsidietoekenning is voor minimaal 214 stallen geld beschikbaar”

“In totaal heeft de minister 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maximaal 500.000 euro per ondernemer 140.000 euro per locatie en 35.000 euro per staltechniek. Uitgaande van de maximale subsidie per stal, is er dus een subsidie beschikbaar voor minimaal 214 stallen waar zo’n techniek toegepast wordt”, aldus Patricia Kok.  


Presentator Erik Pekel (rechts) in gesprek met Patricia Kok en Edwin Nijdam van RVO

Voorschot van honderd procent bij realisatie binnen een jaar

“We denken dat de pluimveehouder de techniek binnen twee jaar kan installeren. Dan kan natuurlijk ook sneller, maar we realiseren ons dat de pluimveehouder afhankelijk is van rondes. De techniek kan pas geïnstalleerd worden als dieren de stal uit zijn. Grosso modo moet het zeker in twee jaar kunnen”, meent Nijdam, “Uitstel is overigens wel mogelijk, als je in procedures zit. Wordt de subsidieaanvraag binnen een jaar gerealiseerd, dan wordt honderd procent als voorschot uitgekeerd. Dat betekent wel dat je pas de verplichting aan gaat als je de aanvraag hebt ingediend. Je kunt zelfs wachten dat dat de subsidie is toegekend. De regeling moet een stimulerend effect hebben, dus als je al verplichtingen bent aangegaan dan val je buiten de regeling.”

“Door meerdere regelingen te combineren is een subsidie tot maximaal tachtig procent van de kosten mogelijk”

Volgens Nijdam is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om de investering in een brongerichte maatregel tot tachtig procent vergoed te krijgen. “Jonge landbouwers kunnen bovenop de veertig procent uit deze regeling nog twintig procent extra krijgen. Ook kun je twintig procent extra subsidie krijgen als jouw maatregel voor verbetering zorgt voor verbetering van natuurlijk milieu en geen toename van de productiecapaciteit geeft. Omdat we deze vijf technieken subsidiëren, die minder uitstoot van fijnstof, alleen kijken we daarbij alleen nog naar de productiecapaciteit. Als het aantal dieren gelijk blijft heb je die twintig procent altijd te pakken.”


Groen zijn de vijftien gemeenten met de hoogste pluimveedichtheid in Nederland (Bron: RVO)

Grootste kans in pluimveedichtgebied met bestaande stal

Voor de aanvragen geldt een rangschikking. “Je maakt bij het verdelen van het budget meer kans op subsidie als uw bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt en je een bestaande stal aanpast in plaats van een nieuwe stal bouwt. Ook de pluimveehouders die hier minder punten scoren zijn zeker welkom om aan te melden. Ook omdat de regeling vrij breed is, is de kans op toekenning nog steeds groot”, legt Kok uit.

Nijdam: “Er wordt niet gekort op subsidiepercentage, dan gaan we naar de notaris en wordt er geloot.”

Tekst: Martin de Vries

Meer informatie over de regeling op RVO.nl (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-voor-innovatie-en-verduurzaming-van-stallen/investeren-bewezen-innovaties-voor-stallen)

Liever naar soortgelijke onderwerpen luisteren? Beluister nu onze PluimveePodcast

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

PluimveePodcast: ‘Fijnstofreductie is haalbaar en

PluimveePodcast: ‘Fijnstofreductie is haalbaar en betaalbaar’

18 jun 2020 PluimveePodcast - afleveringen 2
PluimveePodcast: ‘Fijnstofreductie is haalbaar en betaalbaar’
Lagere stikstof- en fosfaatuitscheiding door pluim

Lagere stikstof- en fosfaatuitscheiding door pluimvee

30 jan 2020 Bericht
Lagere stikstof- en fosfaatuitscheiding door pluimvee
Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd

Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd

20 dec 2019 Bericht
Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies