Pluimvee bij Attero kan weer naar buiten

Pluimvee bij Attero kan weer naar buiten

8 mrt 2019

Bericht

De vier pluimveebedrijven die sinds de brand bij Attero afgelopen januari hun pluimvee hebben opgehokt, kunnen hun dieren weer naar buiten laten gaan. Vandaag, vrijdag 8 maart, werden de resultaten van het onderzoek naar dioxine in gras- en bodemmonsters bekend. Die laten zien dat de dioxinegehalten overeenkomen met het achtergrondniveau.

Van de grasmonsters die zijn genomen bij melkveebedrijven in het gebied worden binnen nu en 2 weken de resultaten verwacht. Als de monsters daar ook gunstig zijn kunnen de melkveehouders hun koeien ook weer weiden, mochten de weers- en persceelsomstandigheden dit toelaten. 

Onderzoek in opdracht van Attero en LTO Noord

Attero heeft Wageningen Plant Research (Wageningen UR) gevraagd het vervolgonderzoek uit te voeren. De opzet en uitvoering is in samenspraak met LTO Noord als vertegenwoordiger van de agrarische sector vastgesteld. De analyses zijn uitgevoerd door het RIKILT (Wageningen UR). Attero en LTO Noord zijn blij met de uitkomsten van de onderzoeken tot nu toe.

Aanleiding onderzoek

Van 4 op 5 januari 2019 heeft er brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. De Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM heeft op zaterdag 5 januari o.a. een vijftal grasmonsters verzameld en geanalyseerd benedenwinds van de brand. In de grasmonsters zijn verhoogde concen-traties dioxinen en dioxine-achtige PCB’s gemeten ten opzichte van het referentiepunt bovenwinds van de brand. De geconstateerde verhoogde gehalten in gras vormden de aanleiding voor het opstarten van vervolgonderzoek naar de gevolgen voor de agrarische sector in het getroffen gebied.

Bron: LTO Noord

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Automatische ruwvoersysteem

Nijborg

De Nijborg Agri

Met het ruwvoersysteem van De Nijborg Agri is het mogelijk om op arbeidsbesparende wijze luzerne, strooisel of dergelijke producten door de stallen te transporteren en te doseren.

Meer informatie >>

Vermorsing bij onbehandelde snavel?

Impex

Bij onbehandelde snavels verschilt het drinkgedrag van die van een behandelde hen en dat zorgt voor meer vermorsing en meer moeite in het opnemen van het water. De juiste nippel helpt vermorsing voorkomen.

Meer informatie >>

Gerelateerde artikelen

Nieuwe scharrelstal 't Kakelbos: Ecologische visie

Nieuwe scharrelstal 't Kakelbos: Ecologische visie en landelijke uitstraling

27 feb 2019 Bericht
Nieuwe scharrelstal 't Kakelbos: Ecologische visie en landelijke uitstraling
Enorme kansen voor combinatie bomenteelt en kippen

Enorme kansen voor combinatie bomenteelt en kippenuitloop

30 aug 2018 Bericht
Enorme kansen voor combinatie bomenteelt en kippenuitloop
Toename in productie biologische eieren

Toename in productie biologische eieren

19 jul 2018 Bericht
Toename in productie biologische eieren


Vakpartner nieuws

Overname IDT Animal Health door Ceva Santé Animale

Overname IDT Animal Health door Ceva Santé Animale en IDT Biologika GmbH

21 mei 2019 Bericht
Overname IDT Animal Health door Ceva Santé Animale en IDT Biologika GmbH
Risicomanagement dankzij innovatieve entstoffen

Risicomanagement dankzij innovatieve entstoffen

25 apr 2019 Bericht Ceva
Risicomanagement dankzij innovatieve entstoffen
Klimaat op maat!

Klimaat op maat!

5 apr 2019 Bericht TPI-Polytechniek
Klimaat op maat!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies