Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees

Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees

19 feb 2020

Bericht

In november en december zijn de prijzen in alle schakels van de pluimveevleesketen weinig veranderd. De consumentenprijs van pluimveevlees was in november iets hoger om daarna in december weer te dalen.

Pluimveevleesprijzen 

De index in december was 114 (2015=100). De prijzen af slachterij (producentenprijzen) daalden iets in november en december. De prijzen af boerderij staan al maanden onder druk. In november was er wederom een kleine daling in de prijs. In december was de index gelijk aan november en was deze 89. Deze daling in de laatste maanden van het jaar is volgens het reguliere seizoenspatroon. De slachterijen geven aan dat de prijzen onder druk staan door concurrentie vanuit derde landen.

.

Prijsontwikkeling pluimveevlees

De consumentenprijs van pluimveevlees in de Nederlandse retail is in november en december  min of meer gelijk gebleven. Na een kleine stijging in november daalde de index weer in december en kwam uit op 114 (2015=100). Deze index is gebaseerd op de gemiddelde prijs van pluimveevlees van alle concepten op basis van langzaam groeiende kip. De prijzen voor de producten af slachterij zijn in november en december iets gedaald.  De index was 100 in december (2015=100) Slachterijen ontvangen gemiddeld genomen een iets lagere prijs dan de voorgaande maanden. De prijzen af boerderij zijn in november verder gedaald. In december is de index gelijk gebleven en was deze 89 (2015=100). Volgens het seizoenspatroon daalt de prijs af boerderij altijd in de laatste maanden van het jaar. Maar in 2019 was de daling groter dan in andere jaren. De slachterijen geven aan dat goedkope importen uit derde landen zoals Brazilië en Oekraïne de prijs onder druk zetten.

Keten pluimveevlees

De hoofdmoot (90 tot 95%) van de binnenlandse afzet van pluimveevleesproducten wordt door consumenten gekocht in supermarkten. Hiervan is verse kipfilet het belangrijkste product. De pluimveeketen is sterk geïntegreerd en slachterijen regelen dat de productie van de verschillende schakels op elkaar wordt afgestemd. Slachterijen en verwerkers leveren aan de retailers en vleeskuikenbedrijven leveren kuikens aan de slachterijen. Toeleveranciers aan vleeskuikenbedrijven zijn: vermeerderaars (producenten van broedeieren), kuikenbroederijen en mengvoerleveranciers.

Toelichting op drie niveaus

Er zijn 15 middelgrote en grote slachterijen in Nederland. Verdere verwerking vindt veelal plaats door een bedrijf op een andere locatie dan de slachterij. Daar worden geslachte kuikens verder verwerkt tot consumentenproducten (kipfilet, drumstick, dijen, vleugels). De twee grootste spelers binnen Nederland slachten en verwerken zelf; qua volume hebben beide bedrijven samen meer dan de helft van de markt in handen.

Vleeskuikens

Er zijn ongeveer 600 bedrijven die vleeskuikens houden. Zes- tot achtmaal per jaar leveren zij vleeskuikens (kip) op een gewicht van 2 à 2,5 kg aan de slachterij. De slachterijen en verwerkers leveren het pluimveevlees op schaal aan de retailers. Meer dan de helft van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Ook wordt pluimveevlees geïmporteerd. Importpluimveevlees wordt vooral gebruikt in foodservice en in de verwerkende industrie.

Nederlandse vleeskuikenhouders

Binnen de groep vleeskuikenhouders houdt een deel langzaam groeiende vleeskuikens, waarvan het vlees in de vorm van allerlei concepten in de Nederlandse supermarkten verkocht wordt. Het merendeel van de Nederlandse vleeskuikenhouders (met circa 65 à 70% van de kuikens) houdt gangbare snelgroeiende kuikens. Het vlees van deze kuikens wordt afgezet in de foodservice (vooral quick service restaurants) en export. De prijs af boerderij is gebaseerd op de marktprijs van de gangbare snelgroeiende kuikens. De consumentenprijs is gebaseerd op de prijzen in de Nederlandse supermarkten en deze prijs heeft betrekking op het pluimveevlees van de langzaam groeiende vleeskuikens. In de praktijk is er een wisselwerking tussen de opbrengstprijs af boerderij van de snelgroeiende en langzaam groeiende vleeskuikens.

Prijsvorming

De consumentenprijs kent nauwelijks seizoensinvloeden. Vleesverwerkers maken met de inkopers van de supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van de producten. Er worden 1- tot 2-jaarcontracten afgesloten na tendering. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. Een belangrijk deel wordt geëxporteerd. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs in Nederland, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. Er is een seizoenspatroon met hogere prijzen in de zomerperiode. Prijzen af boerderij worden bepaald door de slachterijen en zijn afhankelijk van het moment van leveren. Bijna alle vleeskuikenhouders hebben een jaarcontract voor het leveren van de vleeskuikens aan een slachterij. In het contract staan afspraken over de leveringen en de kwaliteit van de kuikens, maar niet over de prijs.

Bron: Agrimatie

Gerelateerde artikelen

Zuivel, eieren en varkenvlees hoog geprijsd

Zuivel, eieren en varkenvlees hoog geprijsd

17 feb 2020 Bericht
Zuivel, eieren en varkenvlees hoog geprijsd
Hubbard investeert acht miljoen in onderzoek vlees

Hubbard investeert acht miljoen in onderzoek vleeskuikens

28 jan 2020 Bericht
Hubbard investeert acht miljoen in onderzoek vleeskuikens
‘Kraamkamers’ met warmtepanelen in vleeskuikenstal

‘Kraamkamers’ met warmtepanelen in vleeskuikenstallen

28 jan 2020 Bericht
‘Kraamkamers’ met warmtepanelen in vleeskuikenstallen


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies