Wat is de hoogte van de boetes op mestfraude?

Wat is de hoogte van de boetes op mestfraude?

10 jan 2020

Bericht

Minister Schouten beantwoorde gisteren vragen over het rapport Aanpak mestvervuiling veehouderij. Eén van vragen was: wat is de hoogte van de boetes op mestfraude? Hieronder vindt u de reactie van Schouten:

Boetes voor mestfraude

Bij overtreding van de Meststoffenwet worden drie soorten boetes onderscheiden die wettelijk zijn vastgelegd:

  1. Boetes voor ernstige overtredingen, zoals mestfraude, valsheid in geschrifte, worden op basis van de Wet op de economische delicten (Wed) opgelegd, in het kader van het wetboek van strafrecht (artikel 23);
  2. Bestuurlijke boetes voor niet/onjuist afgezette of geregistreerde stikstof of fosfaat (artikelen 57 tot en met 62 van de Meststoffenwet);
  3. Bestuurlijke boetes voor het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen zoals vastgelegd in bijlage M van de Uitvoeringsregeling.

Bestuurlijke boete voor natuurlijk persoon maximaal € 83.000,-

De Wed bepaalt hoe hoog de boete is die kan worden opgelegd voor ernstige overtredingen en is afhankelijk van de classificatie van de overtreding (misdrijf of overtreding). Voor het maximale boetebedrag zoekt de Wed aansluiting bij de boetecategorieën zoals deze in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht zijn opgenomen. De boetes die krachtens de Meststoffenwet worden opgelegd worden begrensd door artikel 62 van deze wet. Artikel 62 van de Meststoffenwet bepaalt dat de bestuurlijke boete voor een natuurlijk persoon vanaf 1 januari 2018 in totaal niet meer mag bedragen dan € 83.000,-.

Maximaal € 830.000 boete voor rechtspersonen

Voor rechtspersonen is dit een bedrag van maximaal € 830.000. Als het boetebedrag hoger is dan deze wettelijke norm dan wordt het boetebedrag afgetopt/gematigd naar het maximaal toegestane boetebedrag. Voor de meer administratieve boetes bepaalt (en beperkt) bijlage M, behorende bij artikel 130 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet de boete die (maximaal) kan worden opgelegd. Minister Schouten geeft aan onlangs de Kamer te hebben geïnformeerd over de afschrikwekkendheid van mestboetes.

Bron: RVO

Deel dit artikel

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Agractie Nederland voor Australië!

Agractie Nederland voor Australië!

10 jan 2020 Bericht
Agractie Nederland voor Australië!
"Veehouderijen beïnvloeden negatief de longfunctie

"Veehouderijen beïnvloeden negatief de longfunctie van longpatiënten"

10 jan 2020 Bericht
"Veehouderijen beïnvloeden negatief de longfunctie van longpatiënten"
"Wat de stal in komt, moet je aan de achterkant no

"Wat de stal in komt, moet je aan de achterkant nog kunnen drinken”

10 jan 2020 Bericht
"Wat de stal in komt, moet je aan de achterkant nog kunnen drinken”


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies