Verkoop stikstofruimte alleen onder duidelijke voo

Verkoop stikstofruimte alleen onder duidelijke voorwaarden

9 sep 2020

Bericht

Agrarische partijen in Noord-Brabant (ZLTO, BAJK, POV, NVP, Agractie en NMV) zijn tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om per 15 september 2020 externe saldering van stikstofemissies mogelijk te maken. Verkoop van stikstofcapaciteit nú zou de toekomst van veel agrarische ondernemers en de sector als geheel in gevaar brengen.

De boerenpartijen tonen zich wel positief over het voornemen van de provincie; om met elkaar te kijken hoe het ‘weglekken’ van stikstof voorkomen kan worden. Dat is van cruciaal belang voor de toekomst van de sector. Ook een onderzoek om landbouwinnovaties te belonen door de stikstofwinst te mogen vermarkten achten zij een positief signaal. Agrarisch ondernemers kunnen dan gaan handelen in de stikstofruimte die zij in hun eigen bedrijf zelf niet nodig hebben. Dit is voorgesteld in de provincie Zuid-Holland.

Geen zicht op legaal houden van bedrijven

Het besluit over de externe saldering vinden de agrarische partijen écht veel te voorbarig. Dit omdat er geen zicht is op het legaal houden van bedrijven die ter goede trouw gehandeld hebben én omdat een deugdelijk stikstofregistratiesysteem nog altijd ontbreekt. In sommige regio’s dreigt hierdoor een ongecontroleerde leegloop van het platteland.

ZLTO, BAJK, POV, NVP, Agractie en NMV zijn beducht dat kapitaalkrachtige partijen stikstof van landbouwbedrijven opkopen. Deze is hierna niet meer beschikbaar is voor het oplossen van knelpunten of duurzame ontwikkeling van agrarische bedrijven.

PAS-melders

De problematiek rondom de PAS-melders is ook nog altijd niet opgelost. Onder PAS-melders worden veehouders en andere bedrijven verstaan die onder het Programma Aanpak Stiktof (PAS, uit 2015) geen vergunning konden aanvragen. Dit kon niet omdat hun stikstofuitstoot (Nox en ammoniak) te gering was. Zij hoefden enkel een melding te doen. In Noord-Brabant zijn dat ruim 600 ondernemers, waarvan 500 veehouders. Na uitspraak van de Raad van State, dit voorjaar, mocht de overheid geen toestemming meer geven voor ‘activiteiten die mogelijk schadelijk zouden zijn’ voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000).

Wrang

Extern salderen zou met name wrang zijn voor heel veel bedrijven, agrarisch en niet-agrarisch. Die zelfs geen melding nodig hadden omdat ze heel weinig stikstof deponeren. Deze ondernemers hebben allemaal te goeder trouw gehandeld, maar zijn nu wel ineens vergunningplichtig en formeel zelfs in overtreding. Het voortduren van dit bureaucratische probleem leidt tot grote onrust en onzekerheid. Agrarische partijen hameren dat eerst deze knelpunten opgelost moeten worden voordat sprake kan zijn van het openzetten van extern salderen. Daarvoor is constructief overleg snel gewenst.

Goed werkende stikstofboekhouding

Voordat extern salderen opengezet kan worden moet er een goed werkende stikstofboekhouding komen die borgt dat er zo min mogelijk stikstof verloren gaan. Dat systeem is er nog niet. De provincie zegt bereid te zijn om, na het open zetten van de externe saldering, hierover mee te willen denken. Wij willen liever vandaag dan morgen met de provincie in gesprek om te voorkomen dat er onnodig veel stikstof en dus ondernemingskracht verloren gaat

Extern salderen kan wat ons betreft dus pas aan de orde kan zijn als:

  • De bestaande situatie goed in kaart is gebracht en wordt geborgd in een duidelijke stikstofboekhouding: niemand weet nu hoeveel bedrijven het betreft en hoeveel stikstof er nodig is om de bestaande situatie in overeenstemming te brengen met de wet en de recente uitspraak van de Raad van State.
  • Onderzoek is uitgevoerd en acties zijn genomen om het ‘weglekken’ van stikstof te voorkomen.
  • Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid om de innovaties in stikstofreductie te vermarkten.
  • Er een oplossing is van de problematiek rondom de PAS-melders en de overige knelgevallen

Daarom roepen ZLTOBAJKPOVNVPAgractie en NMV de provincie Noord-Brabant op om snel aan de onderhandelingstafel tot een aanvaardbare oplossing te komen. Het gaat immers om ontwikkelruimte voor de totale Noord-Brabantse economie, de leefbaarheid van het platteland en het welzijn voor de samenleving, waarvoor we allemaal verantwoordelijkheid dragen.

Bron: ZLTO

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Vakbonden steunen hoofdlijnen Nieuwkoopse aanpak s

Vakbonden steunen hoofdlijnen Nieuwkoopse aanpak stikstof-impasse

9 sep 2020 Bericht
Vakbonden steunen hoofdlijnen Nieuwkoopse aanpak stikstof-impasse
Stikstofclaim: Onzinnig beleid rondom voermaatrege

Stikstofclaim: Onzinnig beleid rondom voermaatregel veranderen

5 aug 2020 Bericht
Stikstofclaim: Onzinnig beleid rondom voermaatregel veranderen
5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest ve

5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen

10 jul 2020 Bericht
5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies