Vakbonden steunen hoofdlijnen Nieuwkoopse aanpak s

Vakbonden steunen hoofdlijnen Nieuwkoopse aanpak stikstof-impasse

9 sep 2020

Bericht

Boeren rond de Nieuwkoopse plassen, willen uit de gecreëerde stikstofimpasse innoveren. Door in te zetten op innovatie wordt de stikstof emissie versneld omlaag gebracht. Via de koppeling met economisch belang is de kans groot dat de Nieuwkoopse aanpak fungeert als een vliegwiel, waardoor ook vergunningen buiten de landbouw versneld kunnen worden verstrekt. De vakbondbelangenbehartigers steunen de hoofdlijnen van de Nieuwkoopse aanpak en zien deze graag uitgewerkt.

Hoofdlijnen van de Nieuwkoopse aanpak

In essentie komt de aanpak er op neer dat wordt ingezet op stimuleren, innoveren, investeren en belonen, oftewel een positieve route. Wanneer de overheden een fractie van de miljarden stikstof budget gaan inzetten om deze route te volgen zal dat een enorme versnelling in emissiereductie opleveren, zeker wanneer de bespaarde stikstofruimte ook voordeel oplevert voor de ‘leverende’ boeren. Dat kan door een deel van de gereduceerde emissie te verleasen aan andere bedrijven binnen en buiten de landbouw. Op detailniveau zullen zaken nader uitgewerkt moeten worden. Zoals de regels voor verleasen en de zekerheid dat het eigendom bij de verleaser behouden blijft.

Kan en mag latente ruimte binnen de knellende beleidsregels benut worden? Hoe zorgen we dat voldoende ontwikkelruimte voor verduurzaming van de landbouw en jonge boeren behouden blijft? Een onomkeerbare uitwisseling tussen NOx (uit de grijze economie) en NH3 (uit de groene economie) blijft een punt van aandacht, zoals ook vermeld in het eindadvies “Niet alles kan overal’ van de commissie Remkes: “De verschillen tussen NH3 en NOx zijn zodanig dat het gerechtvaardigd is NH3-emissies te onderscheiden van NOx-emissies, en deze niet zondermeer als onderling uitwisselbaar te beschouwen.”

Landbouw wacht al maanden op voorbereidende stappen

Per direct kan worden gestart met de uitwerking van de Nieuwkoopse aanpak. Implementatie moet echter wachten totdat een aantal eerste voorbereidende stappen zijn gezet, stappen waar de landbouw al maanden op wacht.

Ten eerste moeten de knelgevallen gelegaliseerd worden, dat betreft alle bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld maar desondanks niet beschikken over een onherroepelijke vergunning voor de wet natuurbescherming.

Ten tweede is het van belang dat het Stikstof Depositie Registratie Systeem tot stand wordt gebracht, om alle transacties ordentelijk te registreren op hexagoon niveau, zonder dat milieuruimte weglekt.

Tot slot wacht de sector op een duidelijke inventarisatie van vraag en aanbod in de diverse provinciale gebieden, als ook een duidelijke analyse van de staat van de natuur (per gebied) en de belangrijkste factoren om deze te verbeteren. Tot de voorbereidende stappen zijn gezet, is voorzichtigheid geboden om ‘uitverkoop’ van het platteland te voorkomen.

Als het de overheid werkelijk om stikstofreductie te doen is, dan lijkt dit de juiste route!

Dure geldverslindende ineffectieve maatregelen, zoals opkoop van bedrijven, horen met grote terughoudendheid te worden ingezet. Het is onverantwoord het geld van de belastingbetaler te verspillen; het kabinet moet stoppen de groene economie nog langer te beschadigen. Dat geldt eens te meer nu de overheidsuitgaven vanwege de corona crisis fors zijn gestegen en we midden in een ongekende economische crisis zijn beland. De Nieuwkoopse aanpak lijkt de juiste route. En bovendien veel goedkoper dan het pakket waarop het kabinet zich telkens richt. De vakbonden zien deze aanpak graag uitgewerkt, in goed onderling overleg.

Bron: NVP

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

NVP: Vegetarische slager misleidt consument

NVP: Vegetarische slager misleidt consument

18 aug 2020 Bericht
NVP: Vegetarische slager misleidt consument
NVP pleit voor aanpassing beleid mobiele pluimvees

NVP pleit voor aanpassing beleid mobiele pluimveestallen

14 jul 2020 Bericht
NVP pleit voor aanpassing beleid mobiele pluimveestallen
5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest ve

5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen

10 jul 2020 Bericht
5,7 miljoen kg meer stikstof uit dierlijke mest verwerkt in Vlaanderen


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies