Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer

Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen

3 jul 2020

Bericht

Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. Na een fanatieke start eind 2018 is het echter al vele maanden stil rond het traject. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen.

Bemesting

Eerder aangekondigde Kamerbrieven over dit onderwerp zijn meermaals uitgesteld en overleggen in de Tweede Kamer hierover zijn al een aantal keren op het laatste moment geannuleerd. Dit baart ons grote zorgen. LTO Nederland attendeert de minister opnieuw dringend op het belang van deze herbezinning voor alle boeren en tuinders in Nederland.

Bodembeheer

In gesprek met onze leden hebben we medio 2019 het plan ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ uitgewerkt. In dit plan pleiten we ervoor om bodembeheer centraal te stellen, en roepen op tot het realiseren van een systeemverandering: een 2-sporen-benadering waarbij ondernemers op bedrijfsniveau een keuze maken tussen een generieke (forfaitaire) óf een specifieke (maatwerk) benadering.

Mestbeleid

Zoals het een organisatie van ondernemers betaamt willen wij doorpakken, we merken echter te weinig daadkracht en resultaatgerichtheid bij het ministerie van LNV. Met klem vragen wij de minister bij de brief over de uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid de juiste afslag en snelheid te kiezen, en om voldoende helderheid voor de nadere uitwerkingen die op korte termijn plaatsvinden. Onze leden verdienen perspectief.

Klimaatakkoord

LTO Nederland beschrijft in de brief naar de minister over de oproepen en handreikingen welke de afgelopen tijd aan haar en haar ministerie zijn gedaan:

  • Optimaal gebruik van (producten uit) dierlijke mest is hét voorbeeld van kringlooplandbouw;
  • Uitvoering klimaatakkoord vergt noodzakelijke keuzes in mestbeleid: gewasderogatie en ‘koolstofbemesting’;
  • Op nationaal niveau wordt alle mest die niet passend is voor de Nederlandse vraag verwerkt tot kwaliteitsproducten voor telers in binnen- en buitenland;
  • Bedrijfsspecifieke bemesting middels een balansmethodiek (KringloopWijzer, NutriëntenBalans) op basis van opbrengst en kwaliteit is een keuze;
  • Gestructureerde borging in de keten of regio (private certificering) sturend op milieudoelen, gegarandeerde mestverwerking of vaste (regionale) afzet) moet leiden tot ruimte voor ondernemers.

Bron: LTO 

Gerelateerde artikelen

Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke pro

Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures

3 jul 2020 Bericht
Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures
Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest op

Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

30 jun 2020 Bericht
Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen

Beter bodembeheer door digitalisering mestketen

2 apr 2020 Bericht
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies