Subsidieregeling voor technologische innovatie duu

Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

9 mrt 2020

Bericht

De subsidieregeling voor technologische innovatie maakt het voor mkb-ondernemers mogelijk te onderzoeken of hun concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is.

Marktaandeel vergroten

Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten. De financiële ruimte moet ervoor zorgen dat ondernemers kennis van nieuwe producten, productieprocessen en diensten kunnen opdoen en toe te passen in hun bedrijf. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 1,35 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling. Dit is een nieuw onderdeel binnen de bestaande MIT-subsidieregeling (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Minister Schouten: “Met deze subsidieregeling wil ik iedereen in de dierlijke voedselketen, van veehouder tot supermarkt, de kans geven innovatieve ideeën uit te werken om hun duurzame dierlijke producten op de markt te brengen. Een belangrijke voorwaarde is dat het idee ook bijdraagt aan het versterken van het verdienvermogen van de veehouder. We hebben de ondernemersgeest van alle partijen nodig om de omslag te maken naar duurzame dierlijke productie.”

Inhoud MIT-regeling

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 7 april tot en met 10 september 2020 subsidie aanvragen via kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Een kennisvoucher is in te leveren bij een kennisinstelling om bijvoorbeeld informatie op te halen over het effect van een veranderde voersamenstelling van eigen land op de emissies van het veehouderijbedrijf. Met een haalbaarheidsstudie kan een ondernemer onderzoeken en analyseren welke middelen nodig zijn om het project te laten slagen. Denk bijvoorbeeld aan een technische haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van nieuwe duurzame dierlijke producten die met een lagere CO2 footprint per eenheid geproduceerd kunnen worden.

Later in het jaar, vanaf 11 juni 2020, is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor ‘Research & Development’ (R&D)-samenwerkingsprojecten. De mkb-ondernemer kan daarmee in samenwerkingsverband bijvoorbeeld nieuwe technologie testen en ontwikkelen voor het verbeteren van de smaak van een duurzaam dierlijk product.

Voorwaarden

De voornaamste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is dat het gaat om een nieuwe technologie. Daarnaast moet de technologie bijdragen aan het op de markt brengen van een duurzamer dierlijk product en moet het project bijdragen aan het verdienvermogen van de veehouder. De komende periode gaan er verschillende regelingen open die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw. Meer informatie over deze MIT-regeling duurzame dierlijke producten is te vinden op RVO.nl

Bron: RVO

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Vlekziekte: Vaccinatie beschermt niet in alle geva

Vlekziekte: Vaccinatie beschermt niet in alle gevallen volledig tegen uitval

9 mrt 2020 Bericht
Vlekziekte: Vaccinatie beschermt niet in alle gevallen volledig tegen uitval
SDE-regeling biedt kansen voor zonnepanelen en mes

SDE-regeling biedt kansen voor zonnepanelen en mestvergisting

28 feb 2020 Bericht
SDE-regeling biedt kansen voor zonnepanelen en mestvergisting
Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies

Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies

20 jan 2020 Bericht
Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies