Stikstofbeleid grotere kopzorg voor boeren dan cor

Stikstofbeleid grotere kopzorg voor boeren dan corona

11 sep 2020

Bericht

Hoewel de agrarische sector dit jaar met een geschatte productiekrimp van 3% de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervindt, zijn boeren bezorgder over de onzekerheid rondom het stikstofbeleid. Zo willen vooral veehouders overstappen naar een nieuw verdienmodel, want in Nederland zijn de grenzen van de groei bereikt.

Terug naar het oude normaal lijkt voor hen geen optie, maar verduurzamen vergt creativiteit en flexibiliteit, zowel van boeren als van beleidsmakers, is de conclusie van het ING Economisch Bureau in haar vooruitzicht voor de agrarische sector. Enig productieherstel in 2021 is voor de gehele sector haalbaar, maar voor vrijwel alle deelsectoren is het perspectief op sterke rendementsverbetering op dit moment ongunstig.

Corona- en stikstofcrisis vragen veel van agrarische ondernemers

De agri & food sector is redelijk coronaproof gebleken en ook doorgaans minder conjunctuurgevoelig in vergelijking met andere sectoren. De vooruitzichten voor 2020 en de komende jaren zijn dan ook minder negatief dan voor andere sectoren. Onzekerheden en uitdagingen door aanhoudende regeldruk zoals de te verwachten stikstofmaatregelen zijn er echter volop en vragen wederom veel creativiteit, flexibiliteit en geduld van agrarische ondernemers.

Forse terugval in productie in 2020, licht herstel in 2021.
Bron: CBS; ramingen 2020 en 2021 ING Economisch Bureau

Circa 3% productiekrimp in 2020

Na de 1% productiegroei in 2019 - overeenkomstig het langjarig gemiddelde - krijgt de agrarische sector in 2020 met krimp te maken, van circa 3%. Voor 2021 verwachten we een inhaaleffect en een terugkeer naar de gemiddelde groei van circa 1%, ondanks externe druk van onder meer teruglopende consumentenbestedingen, internationale handelsconflicten, brexit en stikstofmaatregelen.

Legpluimveehouders nog niet van de leg

Legpluimveehouders realiseren vooralsnog prima rendementen: in de eerste helft van 2020 lagen die een kwart hoger dan gemiddeld en 17,5% hoger dan in 2019. De vraag vanuit de foodservice en de industrie liep vanwege de corona lockdown terug, maar verplaatste zich naar de supermarkten. In maart werden eieren zelfs gehamsterd, waardoor de prijzen op een hoog niveau kwamen.  Recent zijn de opbrengsten genormaliseerd en kennen de voerkosten een opwaartse en de eierprijzen een neerwaartse tendens, waardoor het perspectief voor het tweede halfjaar minder gunstig lijkt.

Eierprijzen in eerste helft 2020 gemiddeld 8% hoger dan in 2019

 

2020 startte goed voor varkens- en legpluimveehouders.
Bron: Agrimatie; ING Economisch Bureau

Corona pakt slecht uit voor vleespluimveehouders

Voor vleeskuikenhouders lagen de rendementen in het eerste kwartaal nog 20% boven die van vorig jaar, in het tweede kwartaal was het beeld 180 graden omgedraaid. De vraag vanuit horeca en foodservice uit zowel binnen- als buitenland viel in april en mei grotendeels weg en de laagste prijzen in tien jaar tijd werden genoteerd. De vraag naar kip heeft weliswaar minder te lijden van de coronacrisis dan andere vleessoorten, maar de invoer van goedkoop vlees uit vooral Oost-Europa zorgt voor aanhoudende druk op de rendementen. Vanwege de pluimveerechten en het stikstofbeleid is binnenlandse productiegroei bovendien nauwelijks mogelijk.

Bron: ING

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Consumentenprijs pluimveevlees hoog, prijs af boer

Consumentenprijs pluimveevlees hoog, prijs af boerderij gedaald

10 sep 2020 Bericht
Consumentenprijs pluimveevlees hoog, prijs af boerderij gedaald
Prijsindex van vlees relatief hoog voor Nederlands

Prijsindex van vlees relatief hoog voor Nederlandse consument

26 aug 2020 Bericht
Prijsindex van vlees relatief hoog voor Nederlandse consument
Consumentenprijs pluimveevlees op hoog niveau, eie

Consumentenprijs pluimveevlees op hoog niveau, eierprijzen af boerderij gedaald

17 aug 2020 Bericht
Consumentenprijs pluimveevlees op hoog niveau, eierprijzen af boerderij gedaald


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies