Remkes zet streep door Extern Salderen

Reactie Agractie op beslissing Remkes omtrent extern salderen

9 jun 2020

Bericht

Met de uitspraak dat ammoniak uit de landbouw (NH3), en stikstof uit de verbranding van fossiele brandstoffen (NOx) teveel van elkaar verschillen in samenstelling en effect om uitwisselbaar te zijn, zet de commissie Remkes een streep door het voornemen van Rijk en Provincies om bouw en industrieprojecten door te kunnen laten gaan met stikstof uit de landbouw.

Emissies

Als ruil voor deze teleurstelling stelt Remkes voor in aanloop naar een structurele oplossing een tijdelijke drempelwaarde voor de bouw in te voeren. Deze drempelwaarde moet worden gekoppeld aan emissies (uitstoot), en niet aan depositie (neerslag) aldus Remkes. Het inzicht dat NH3 en NOx niet uitwisselbaar zijn is herhaaldelijk bepleit door landbouw organisaties, waaronder Agractie Nederland.

Stikstofaanpak

Naast ambitieuze doelstellingen om de stikstof uitstoot drastisch te verminderen, is er in het rapport van Remkes, vooral weinig oog voor realiteit, haalbaarheid en perspectief. Zowel voor de landbouw, als voor andere sectoren. Nu Nederland aan de rand staat van een recessie van enorme omvang, wegens de gevolgen van coronamaartregelen, adviseert Remkes stimulerings- en subsidiepakketten ter grootte van een veelvoud van de reeds aangekondigde 5 miljard aan maatregelen. Hierbij is geen oog voor effecten op de samenleving of haalbaarheid, maar wordt slechts uitgegaan van gemaakte afspraken in Brussel en enkelvoudig natuurbelang. Ook staan er veel en ingrijpende maatregelen aangaande de landbouw. Echter worden geen duidelijke ingrepen in uitstoot van andere sectoren genoemd.

Drijfmest

Als voorbeeld drijfmest. Gedreven door tientallen jaren van overheidswetgeving rondom huisvesting van dieren en aanwending van mest, wordt nagenoeg alle mest van de Nederlandse dierhouderij als gemengde drijfmest opgeslagen in (emissiearme)kelders en als zodanig emissiearm uitgereden op akkers en weilanden. Voor 2030 moet drijfmest zijn verdwenen uit Nederland, aldus commissie Remkes. Dit impliceert een totale en miljarden kostende omslag in de Nederlandse dierhouderij. Onhaalbaar en het ontneemt het perspectief op een krachtiger vitale landbouwsector. Daarnaast mag de vraag gesteld worden hoe betrouwbaar de overheid zich gedraagt in dit perspectief.

Ammoniak

Hoewel in het rapport wordt gemeld dat slechts 7% van de ammoniak neerslaat in een een gebied van 300 meter tot 1 kilometer rondom een boerderij wordt toch geadviseerd bij dergelijke bronnen maatregelen te nemen, danwel tot (gedwongen) opkoop over te gaan.

Uitstoot

Agractie Nederland vindt het ongelooflijk dat, voor een reductie van 7% op een betreffend gebied door een specifieke boerderij, dit ingrijpende advies wordt gegeven, terwijl eenvoudige reducerende maatregelen in de stikstofdeken vele malen effectiever zijn en minder uitstoot op alle gebieden geven. Al met al hangen opnieuw grote bedreigingen en veranderingen als een zwaard van Damocles boven de agrarische sector. In de ontwikkelingen rondom uitwerking bij LNV zullen wij ons scherp inzetten om realiteitsbesef in Den Haag door te doen dringen!

Team Agractie Nederland

Bron: Agractie.nl

Gerelateerde artikelen

Eindadvies Remkes: “Halvering stikstofuitstoot voo

Eindadvies Remkes: “Halvering stikstofuitstoot voorwaarde voor herstel natuur en economie”

8 jun 2020 Bericht
Eindadvies Remkes: “Halvering stikstofuitstoot voorwaarde voor herstel natuur en economie”
WUR presenteert vijfstappenplan tegen stikstofprob

WUR presenteert vijfstappenplan tegen stikstofprobleem

8 jun 2020 Bericht
WUR presenteert vijfstappenplan tegen stikstofprobleem
Friesland stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD

Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en geen 'Brabants cowboygedrag'

27 mei 2020 Bericht
Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en geen 'Brabants cowboygedrag'


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies