Maatregelen van banken vanwege coronacrisis

Maatregelen van banken vanwege coronacrisis

27 mrt 2020

Bericht

De corona-uitbraak houdt de wereld in zijn greep en raakt vrijwel alle ondernemers en ondernemingen in Nederland. Vanuit de banken zijn op hoofdlijnen twee extra voorzieningen getroffen: tijdelijke stopzetting aflossingen en BMKB-C verstrekkingen.

Tijdelijke stopzetting aflossingen (en rentebetalingen) banken 

Met de eerste - voor de hand liggende - maatregelen bent u vast al begonnen. Zo niet, doe dit dan op zeer korte termijn! Deze maatregelen hebben een ‘arbeidsrechtelijk’ of fiscaal karakter. Daarnaast hebben alle Nederlandse grootbanken afgesproken om aflossingsverplichtingen versoepeld op te schorten voor een periode van zes maanden. De werkwijze verschilt per bank. 

ABN AMRO
Deze bank heeft standaard de aflossingsverplichtingen en rentebetalingen opgeschort. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Dit geldt ook voor Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot € 50 miljoen. Als een klant het uitstel niet nodig heeft, kunnen zij dit uiterlijk 31 maart 2020 bij ABN AMRO melden.

Rabobank
Bedrijven krijgen de mogelijkheid om een verzoek tot uitstel van aflossingen in te dienen. De aanvraag moet u zelf online indienen. Let op: onderzoek zelf eerst of u gebruik kunt maken van overheidsmaatregelen.

ING Bank
Bij ING bank loopt de aanvraag tot het opschorten van aflossingen via de eigen portal Mijn ING Zakelijk.

Ook andere financieringsinstellingen, zoals crowdfunding, bieden de mogelijkheid tot het opschorten van aflossingen.

Borgstellingskrediet voor MKB (BMKB)

Het borgstellingskrediet voor MKB (BMKB-regeling) is niet iets wat u zelf aanvraagt bij de bank, maar een overheidsvangnet voor de bank. Deze regeling bestond al, maar is uitgebreid met een coronavariant: de BMKB-C. Het is een verruiming op de bestaande regelingen. De belangrijkste uitgangspunten voor de BMKB-C zijn als volgt:

  • De BMKB-regeling is voor bedrijven tot 250 medewerkers; balanstotaal kleiner dan € 34 miljoen en omzet kleiner dan € 50 miljoen. Voor grotere ondernemingen is wellicht de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) een uitkomst.
  • De bank bepaalt het continuïteitsperspectief van de onderneming.
  • 75% (was 50%) van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd. De overheid staat borg voor 90% van het borgstellingsdeel van de financiering.
  • Verhouding bank : Staat = 1 : 3.
  • Maximaal: bankdeel € 500.000, BMKB-C krediet (Staatsdeel) €1.500.000.
  • De maximale looptijd van het BMKB-krediet is twee jaar.
  • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn: 
  1. lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode;
  2. ineens, aan het einde van de looptijd.
  • Eenmalige provisie ligt tussen 3,9 % en 5,85 %.

Toelichting aan de hand van een rekenvoorbeeld

Bij een totale financieringsbehoefte van € 1 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 750.000 en is het aandeel van de bank € 250.000. De overheid staat dus borg voor € 675.000 (= 67,5% van de totale financiering). De resterende € 325.000 is voor risico van de bank, waarvoor aanvullende zekerheden beschikbaar dienen te zijn. Normaal gesproken moet de ondernemer € 75.000 persoonlijk borg staan (10% van het borgstellingskrediet).

 bron: abab.nl

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Documenteer financiële schade coronacrisis

Documenteer financiële schade coronacrisis

27 mrt 2020 Bericht
Documenteer financiële schade coronacrisis
Geen biologische nieuwkomers als gevolg van corona

Geen biologische nieuwkomers als gevolg van corona

27 mrt 2020 Bericht
Geen biologische nieuwkomers als gevolg van corona
Dierenartsen: noodzakelijke zorg voor dieren cruci

Dierenartsen: noodzakelijke zorg voor dieren cruciaal tijdens Coronacrisis

26 mrt 2020 Bericht
Dierenartsen: noodzakelijke zorg voor dieren cruciaal tijdens Coronacrisis


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies