Maatregelen Europese Commissie nemen zorgen om plu

Maatregelen Europese Commissie nemen zorgen om pluimveevlees niet weg

23 apr 2020

Bericht

De Europese Commissie stelt een aantal marktmaatregelen voor om land- en tuinbouwmarkten te stabiliseren. Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski presenteerde de voorstellen aan de bestuursvergadering van de Europese koepelorganisatie COPA-COGECA. De voorstellen moeten de komende dagen worden besproken en goedgekeurd door de EU-lidstaten. Voorzitter Marc Calon nam namens LTO Nederland deel aan de vergadering. Calon deed in de videocall een indringende oproep aan landbouwcommissaris Wojciechowski om de landbouwsector niet alleen nu, maar ook in de periode na de coronacrisis centraal te stellen met een sterk landbouwbudget. Commissaris Wojciechowski heeft in de call toegezegd zich hard te maken om de landbouw in het pakket herstelmaatregelen voor de economie te krijgen.

Steun voor opslag van zuivel, rundvlees en lamsvlees

De kern van de voorstellen bestaat uit steun voor opslag van zuivel, rundvlees en lamsvlees. In totaal zou 76 miljoen euro EU-geld beschikbaar komen. Met deze steun kunnen markten op korte termijn gestabiliseerd worden. Zorgen blijven er bestaan over producten uit andere sectoren, zoals pluimveevlees, sierteelt en fritesaardappelen. Eerder heeft LTO Nederland in een brief aan minister Schouten ervoor gepleit dat er spoedig op Europees niveau een crisisfonds zou worden ingericht. De nu voorgestelde marktmaatregelen komen tegemoet aan dit pleidooi.

Nederlandse sierteelt, voorjaarsgroenten, fritesaardappelen en paddenstoelenteelt zwaar getroffen

Marc Calon: “Het is belangrijk dat er geen geld vanuit de landbouw naar andere sectoren gaat in het kader van herstelmaatregelen. De Nederlandse sierteelt, voorjaarsgroenten, fritesaardappelen en paddenstoelenteelt zijn zwaar getroffen door het stilvallen van de wereldwijde afzet. Ook de eenden- en kalversector krijgen flinke klappen. Steun vanuit Brussel is, naast het maatregelenpakket vanuit Den Haag, dan ook noodzakelijk. Bovendien worden er voor de langere termijn ook grote problemen in de zuivel verwacht.”

Beperking aanbod via private opslag

De Europese Commissie biedt de sierteelt, aardappelen- en zuivelsector de kans om het aanbod tijdelijk te beperken via private opslag. De Gemeenschappelijke Mark Ordening (GMO) geeft hiervoor mogelijkheden. Dit is iets dat de sectoren zelf kunnen organiseren. Nederland moet dergelijke voorstellen dan indienen bij de Europese Commissie voor goedkeuring.

Plattelands- en regionale gelden inzetten

De Europese Commissie biedt EU-lidstaten ook de kans om plattelandsgelden en regiofondsen in te zetten om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. In het plattelandsbeleid wil de Europese Commissie hiervoor maximaal 5000 euro inkomenssteun aan individuele boeren en tuinders toestaan. Commissaris Wojciechowski wijst er daarbij op dat lidstaten veel geld nog niet besteed hebben. Ook in Nederland is een deel van het geld nog niet besteed en dus beschikbaar.

Staatssteun

De Europese Commissie heeft de regels voor staatssteun al eerder verruimd. Lidstaten mogen tot 100.000 euro aan boeren en tuinders geven, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of rentevoordeel. Bedrijven in de verwerking of handel kunnen tot maximaal 800.000 euro ontvangen van de lidstaten.

Herstelplan landbouw

De effecten van de coronacrisis blijven naar verwachting nog lang voelbaar in de land- en tuinbouw. De productie kan immers niet zomaar stilgezet worden, waardoor er voorraden ontstaan. Afbouw daarvan gaat langere tijd duren met een langdurige druk op markten als gevolg. De Europese Unie denkt na over een ‘herstelplan’. Volgens Commissaris Wojciechowski moet de land- en tuinbouw een centrale plek krijgen in dat plan.

Marc Calon benadrukte in de video-call ook dat het een goede zaak is dat er in Europa nu voorrang wordt gegeven aan het aanpakken van de coronacrisis en de Farm-to-Fork-strategie en de Green Deal voorlopig in de ijskast worden gezet. “Van uitstel komt geen afstel, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar nu is ondersteuning van onze boeren en tuinders die in deze crisis proberen het hoofd boven water te houden, belangrijker dan de lange termijn visies voor de sector.” 

Bron: LTO

Deel dit artikel

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Fedecom verwacht na zomer sterkte omzetdaling voor

Fedecom verwacht na zomer sterkte omzetdaling in de branche

22 apr 2020 Bericht
Fedecom verwacht na zomer sterkte omzetdaling in de branche
Consumentenprijs eieren op hoog niveau

Consumentenprijs eieren op hoog niveau

21 apr 2020 Bericht
Consumentenprijs eieren op hoog niveau
Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees

Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees

21 apr 2020 Bericht
Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies