LTO benadrukt doorgang voedselproductie en (seizoe

LTO benadrukt doorgang voedselproductie en (seizoen)arbeid bij kabinet

31 mrt 2020

Bericht

Vrijdag 27 maart jl. heeft Marc Calon, voorzitter LTO Nederland bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nogmaals het belang onderstreept van een adequate voedselvoorziening en het feit dat boeren en tuinders én hun werknemers hierin een essentiële sleutelrol vervullen.

Het aangekondigde noodpakket biedt een eerste stap om de crisis door te komen. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet, maar er is meer nodig, schrijft Calon in deze brief.

Met spoed oppakken

LTO Nederland heeft het kabinet daarom verzocht om met spoed de volgende voorstellen op te pakken:

  1. Een Noodfonds Land- en Tuinbouw voor compensatie van omzetschade zodat boeren en tuinders financiële ondersteuning en toekomstperspectief wordt geboden.
  2. De Nederlandse voedingsketen (van boer tot bord) moet niet alleen op de lijst met cruciale beroepen maar zou ook in lijn met de lijst van NCTV per direct moeten worden aangemerkt als ‘vitale sector’ voor Nederland. Het ontbreken van de voedingsketen op die lijst kan tot problemen in de voedselvoorziening leiden als boeren en de gehele keten bij het scenario van een gehele lock down niet hun werk kunnen doen.
  3. LTO wijst op het belang dat teelt- en oogstwerkzaamheden ten allen tijde ongehinderd kunnen doorgaan. LTO vraagt concreet de onduidelijkheid weg te nemen voor kinderopvang en een ongehinderde grenspassage van buitenlandse seizoenarbeiders voor de teelt en oogst van groenten en fruit. Daarnaast moet de mogelijkheid er komen om maatwerkafspraken te maken met de Inspectie SZW en het Veiligheidsberaad t.b.v. ongehinderde teelt- en oogstwerkzaamheden, georganiseerd vervoer en huisvesting van werknemers conform de RIVM-maatregelen en handhaving daarop.
  4. De agrarische sector heeft een grote behoefte aan personeel. LTO vindt het daarom noodzakelijk dat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 voor acht maanden het mogelijk wordt gemaakt dat:
    Werknemers onder de 21 jaar tijdelijk vallen onder de lage WW-premie, ongeacht het aantal uren dat wordt verloond.
  5. Voor seizoenarbeiders (die maximaal negen maanden per jaar werkzaam zijn en waarvoor in de CAO’s afspraken zijn gemaakt inzake toepassing van de ketenbepaling) tijdelijk de lage WW-premie wordt toegepast.
  6. Met een bonus vervangend werk tijdelijk kan worden geaccepteerd en dat bijverdiensten niet op uitkeringen hoeven te worden gekort.

Forse schade land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leidt forse schade. Boeren en tuinders werken dagelijks met enorme inzet om hun dagelijkse bedrijfsvoering in deze crisistijd op gang te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave met de afgekondigde maatregelen in Nederland zelf en al helemaal niet door de beperkende maatregelen in het buitenland die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van seizoenarbeiders. LTO roept het kabinet op de voorgestelde maatregelen in werking te stellen waarmee zij boeren en tuinders in belangrijke mate kunnen ondersteunen in de coronacrisis.

Bron: LTO Nederland

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Twaalfde editie BIG Challenge verzet naar 2021

Twaalfde editie BIG Challenge verzet naar 2021

31 mrt 2020 Bericht
Twaalfde editie BIG Challenge verzet naar 2021
Stikstofaanpak maand opgeschoven door coronacrisis

Stikstofaanpak maand opgeschoven door coronacrisis

31 mrt 2020 Bericht
Stikstofaanpak maand opgeschoven door coronacrisis
Elke stap die je nu zet, maakt je sterker na de

Elke stap die je nu zet, maakt je sterker na de corona-crisis

27 mrt 2020 Bericht
Elke stap die je nu zet, maakt je sterker na de corona-crisis


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies