Lichte stijging vertrouwen van pluimveehouders in

Lichte stijging vertrouwen van pluimveehouders in Agro-Vertrouwensindex

28 jul 2020

Bericht

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agrovertrouwensindex steeg met ruim 8 punten en kwam uit op +4 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal was de index gezakt tot -4 punten.

Alle gepresenteerde sectoren lieten enig herstel van vertrouwen zien, behalve in de varkenshouderij waar het vertrouwen sterk afnam. Alleen het vertrouwen van akkerbouwers is nog negatief, ondanks een klein herstel in het tweede kwartaal van 2020. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Verschillende factoren

De enquête is verstuurd op 1 juli en het panel kon tot 19 juli zijn mening geven. Er hebben 548 bedrijven deelgenomen. In de enquête wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Stabiliteit bij pluimveehouderijen

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2020 nagenoeg stabiel. De stemmingsindex ligt nu op bijna 20 punten en is na de opengrondstuinbouw de sector met de hoogste stemming. Deze index is al sinds het derde kwartaal 2018 redelijk stabiel.  

Productie lager beoordeeld

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er opnieuw iets meer pluimveehouders negatief dan positief. De index daalde van -9 naar -21 punten vooral omdat de productie lager werd beoordeeld (-8 punten) en ook de opbrengstprijs iets negatiever werd beoordeeld. De omzet en winst vielen dan ook lager uit. Beide indexen daalden bijna 20 punten.

Economische situatie

Pluimveehouders zijn positiever over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn. De index steeg in het eerste kwartaal met 9 punten naar ruim 10 punten. Hiermee zijn ze op glastuinbouw na de positiefste ondernemers als het gaat om de middellange termijn.

Opbrengstprijzen nemen toe

Ook voor de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector positiever dan een kwartaal eerder. Voor de komende 12 maanden zijn er weer meer ondernemers positief dan negatief over de economische positie van hun bedrijf. De index steeg ruim 9 punten en is hierdoor weer voorzichtig positief (6 punten). Sterk andere inzichten dan een kwartaal geleden waren er vooral voor wat betreft de productie. Deze verwachting steeg met 18 punten. Daarbij verwacht men dat de kosten lager zullen uitvallen en de opbrengstprijzen licht zullen toenemen. Hierdoor is men ook positiever over de omzet en winst.

Bron: Agrimatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Vertrouwen onder pluimveehouders

Vertrouwen onder pluimveehouders blijft op peil

12 mei 2020 Bericht
Vertrouwen onder pluimveehouders blijft op peil
Agro Vertrouwensindex

Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief

12 mei 2020 Bericht
Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief
Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

3 apr 2020 Bericht
Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies