Knelgevallen slachtoffer van chaos PAS-melders

Knelgevallen slachtoffer van chaos PAS-melders

8 sep 2020

Bericht

Door het wegvallen van het PAS zijn veel ondernemers in directe onzekerheid gestort: PAS-melders, bedrijven met lopende vergunningsprocedures of vergunningen die nog niet onherroepelijk waren, en een aantal andere knelgevallen.

LTO zet zich in voor deze boeren en tuinders, die graag willen blijven produceren in onze vruchtbare delta. Het zijn ondernemers die baat hebben bij structurele maar spoedige oplossingen; omdat ze geconfronteerd worden met handhavingsverzoeken en voortdurende onzekerheid over hun ontwikkelingsperspectief. Een toereikende vergunning voor boeren en tuinders die te goeder trouw hebben gehandeld is van het grootste belang.

Met de verkiezingen in zicht moeten er zo snel mogelijk politieke oplossingen worden gevonden die perspectief voor de toekomstgerichte ondernemers bieden. Op de handen zitten is geen optie voor boeren en tuinders die vooruit willen. Er zijn drie heldere stappen. Deze moeten in de juiste volgorde urgent worden geregeld.

Stap 1: oplossen knelgevallen

PAS-melders en andere knelgevallen moeten zo snel mogelijk zekerheid en perspectief krijgen. Wanneer precies en hoe het legaliseren (of legaal houden) gebeurt is nog niet bekend. Het ministerie geeft aan dat het wat betreft PAS-melders op zijn vroegst in 2021 kan, maar dat het ook nog langer kan duren omdat hiervoor stikstofruimte gemaakt moet worden. LTO Nederland vindt dat ondernemers hiermee te lang in onzekerheid verkeren voordat legalisering van de ‘nulstand’ plaatsvindt. Het moet dus sneller.

Stap 2: een stikstofregistratie en -depositie systeem (SRDS)

Het juridisch houdbaar kunnen inboeken van stikstofreducties is cruciaal om uit deze stikstofcrisis te komen. Om te weten hoeveel er wordt gereduceerd moeten er drie dingen helder zijn: 1. wie heeft er welke stikstofruimte, 2. welke transacties vinden er plaats, en 3. hoeveel wordt er gereduceerd door ontwikkeling en verduurzaaming. Een transparant, deugdelijk en eenduidig stikstofregistratie en -depositiesysteem is de enige oplossing om chaos te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat in dit cruciale dossier de stikstofruimte her en der in spreadsheets wordt bijgehouden.

Stap 3: ordentelijk stikstof uitwisselen en reduceren

Onze sector moet kunnen ontwikkelen en het hele land moet investerend de crisis uit. Stikstofreductie is een brede opgave waar ook de land- en tuinbouw een bijdrage aan zal leveren – we hebben oplossingen en innovatiekracht. Ook met het uitwisselen van stikstofruimte kan ruimte om te investeren en ontwikkelen worden gecreëerd. Daarom moeten voorgaande stappen snel zijn geregeld. Extern salderen zonder een oplossing van de knelgevallen en een stikstofregistratie en -depositiesysteem wordt chaos.

LTO gaat als belangenbehartiger het gesprek aan om tot oplossingen te komen. Met traineren lossen we de knelgevallen niet op. Daar moet de overheid dus mee aan de slag. Maar dan wel samen en op een gezonde toekomst gericht. Met de focus op innoveren, niet op saneren. En op een manier waarmee elke euro bedoeld voor investeren ook daadwerkelijk tot investeringen leidt.

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Meer tijd voor inventarisatie PAS-melders

Meer tijd voor inventarisatie PAS-melders

14 aug 2020 Bericht
Meer tijd voor inventarisatie PAS-melders
Voorlopig geen openbaarmaking gegevens PAS-melders

Voorlopig geen openbaarmaking gegevens PAS-melders

7 aug 2020 Bericht
Voorlopig geen openbaarmaking gegevens PAS-melders
Legalisering PAS-melding

Legalisering PAS-melding

16 jul 2020 Bericht
Legalisering PAS-melding


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies