Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stal

Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei

20 mei 2020

Bericht

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling is 19 mei gepubliceerd in de Staatscourant en gaat op 25 mei open voor deelname.

Uitstoot veehouderij

In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen.

Omslag emissiearme landbouw

De huidige periode vraagt veel van agrarische ondernemers, de coronacrisis raakt veel sectoren. Tegelijkertijd staat de veehouderij voor een omslag naar een duurzame, emissiearme landbouw en is er behoefte aan perspectief voor de toekomst. Met deze regeling kunnen veehouders aan de slag met ideeën voor technieken die bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Stallen zijn daar een belangrijk onderdeel van want aanpassingen in stallen kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies. Dat draagt bij aan een gezonde en duurzame sector en omgeving.

Twee modules veehouders

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule kan gebruikt worden wanneer een veehouder een nieuw idee heeft voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer zijn/haar idee ontwikkelen en testen en vervolgens gaan gebruiken. De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt gebracht worden.

Subsidies innovatie

De innovatiemodule van de Sbv komt als eerst beschikbaar en gaat trapsgewijs per (dierlijke) sector open. De varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij kunnen als eerste gebruikmaken van de subsidies voor innovatie. De innovatiemodule gaat voor het eerst op 25 mei 2020 open voor inschrijving en sluit op 15 juli 2020. De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor de tweede module, de investeringsmodule. Deze opent naar verwachting begin juli. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.

Meer informatie over de Sbv is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Agrariërs die van de subsidie gebruik willen maken kunnen terecht bij de RVO voor meer informatie. Op 27 mei vindt voor geïnteresseerden ook een webinar plaats; aanmelden kan via de website van de RVO. Het contactnummer van de RVO is: 088- 042 42 42 (tijdens werkdagen te bereiken van 08.30 – 17.00 uur).

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen

Laat uw SDE+ subsidie niet verlopen

Laat uw SDE+ subsidie niet verlopen

19 mrt 2020 Bericht
Laat uw SDE+ subsidie niet verlopen
Subsidieregeling voor technologische innovatie duu

Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten

9 mrt 2020 Bericht
Subsidieregeling voor technologische innovatie duurzame dierlijke producten
Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies

Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies

20 jan 2020 Bericht
Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies