Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang

Het landbouwcollectief boekt geringe vooruitgang

11 feb 2020

Bericht

Het Landbouw Collectief heeft? opnieuw overleg gevoerd met Minister Schouten en Premier Rutte. Er zaten verschillende partijen aan tafel, inclusief een afvaardiging van het IPO aan tafel. Het gesprek was een vervolg op het ontbijt in het Catshuis op 16 december. De afspraken die toen zijn gemaakt, vormden de basis voor dit vervolggesprek.

Een aantal punten zijn nogmaals uitgebreid besproken. Het Landbouw Collectief heeft geringe vooruitgang geboekt. Over enkele harde punten is nog geen overeenstemming bereikt. Er zijn werkafspraken gemaakt om een stap verder te kunnen komen.

Bij de minister is erop aangedrongen verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te vinden voor de vergunningenproblematiek (inclusief beweiden en bemesten). Boeren die een melding hebben gedaan of waarvan de vergunning vernietigd is, zitten in grote onzekerheid. De minister heeft toegezegd dat zij, samen met de Provincies, de verantwoordelijkheid neemt voor de afhandeling en daarbij de boeren niet in de kou zal laten staan.

In het plan van het Landbouw Collectief is aangegeven dat de landbouwsector maatregelen kan nemen, op het gebied van mestaanwending, voer en weidegang. In ruil daarvoor wil het Landbouw Collectief de toezegging dat de spoedwet niet wordt ingezet als een dwingend instrument. De minister werkt aan een oplossing die wederzijds vertrouwen moet geven.

De sector wil de wijze van extern salderen verder uitwerken. Het ministerie heeft toegezegd daarmee samen met de sector aan de slag te gaan.

Voor de varkenshouderij zijn nog geen definitieve afspraken over de vrijkomende ammoniak gemaakt. Verder is onduidelijk hoe extra toegekende middelen worden ingezet.

Nog steeds zitten nertsenhouders in onzekerheid over hun toekomst. In 2023 moeten zij hun bedrijf beëindigen maar velen verkeren in financiële nood. Helaas konden Premier Rutte en Minister Schouten geen afdoende duidelijkheid geven over hun situatie. Een teleurstellende constatering waar nog nader overleg over moet plaatsvinden. Samen met de Provincies wordt bekeken op welke manier tegemoet gekomen kan worden aan de schade en vermogensverlies.

Het gesprek wordt gezien als een tussenstap. Er zijn nog veel zaken die nader uitgediept moeten worden en waarover nog geen overeenstemming is.

Op 20 februari komt het Mesdag Zuivelfonds met doorgerekende gegevens van het RIVM. De uitkomsten worden meegenomen in het vervolggesprek met Minister Schouten en Premier Rutte. Dit is gepland rond half maart.

Het Landbouw Collectief ziet de kamerbrief die vandaag wordt verwacht met belangstelling tegemoet. In de kamerbrief lijkt fors ingezet te worden op opkoopmaatregelen. Volgens het Landbouw Collectief is dit een draconische maatregel die weinig effect zal hebben op de verbetering van de depositie in de natuurgebieden.

Het Landbouw Collectief is voornemens in overleg te treden met IPO.

Bron: Landbouw Collectief

Gerelateerde artikelen

De wereld rond met kip en ei!?

De wereld rond met kip en ei!?

11 feb 2020 Bericht
De wereld rond met kip en ei!?
Vogelgriep duitsland

Vogelgriep in Baden-Württemberg Duitsland

10 feb 2020 Bericht
Vogelgriep in Baden-Württemberg Duitsland
Micon weer beschikbaar voor pluimveehouders

Micon weer beschikbaar voor pluimveehouders

10 feb 2020 Bericht
Micon weer beschikbaar voor pluimveehouders


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies