Geen Duitse toestanden in Nederlandse vleessector

Geen 'Duitse toestanden' in Nederlandse vleessector

20 mei 2020

Bericht

De coronamaatregelen in Nederlandse slachterijen worden goed nageleefd. Anders dan in Duitsland is tijdelijke sluiting van deze bedrijven derhalve niet aan de orde. Dat zegt de Centrale Organisatie voor de Vleessector in reactie op berichten over de situatie in de Duitse vleessector.

Nederlandse vleessector

De Nederlandse maatregelen rondom huisvesting, transport, arbeid en zorg voor arbeidsmigranten werkzaam in de vleessector zijn vastgelegd in protocollen die zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Deze protocollen worden in de regel goed nageleefd, waardoor het risico op verspreiding van het virus bij een onverhoopte besmetting in Nederland beperkt is.

COV-protocol

De vleessector heeft kort na de afkondiging van de coronamaatregelen een protocol opgesteld voor beleid en handhaving ervan. In dit protocol zijn onder andere afspraken opgenomen over het borgen van de 1,5 meter afstand, eventuele alternatieve oplossingen indien dit binnen het bedrijf technisch niet haalbaar is en over het toezicht op de naleving ervan. De Nederlandse overheid heeft onlangs een review gehouden op dit protocol en slechts twee aanpassingen voorgesteld; deze zullen worden doorgevoerd.  

Over de werking en naleving van het protocol wordt regelmatig overleg gevoerd met NVWA en de vakbonden. De COV heeft toegezegd dat er bij eventuele signalen dat er iets niet in orde zou zijn, direct contact zal worden opgenomen met het betrokken bedrijf. In de paar gevallen dat dit nodig was, hebben die bedrijven ook direct actie ondernomen. Bedrijven realiseren zich immers heel goed dat werknemers zorgen kunnen hebben over Corona en die worden ook serieus genomen.

Ziekteverzuim vleessector

Onlangs heeft de COV de overheid opgeroepen om als extra maatregel medewerkers met verschijnselen van het virus direct (en, gezien het maatschappelijke belang van de sector zo mogelijk met voorrang) te testen. Het huidige ziekteverzuim in de vleessector ligt op of in sommige gevallen zelfs onder het niveau van dezelfde periode in 2019.

Arbeidsmigranten in de vleessector

De maatschappelijke aandacht voor woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten is begrijpelijk in het licht van de huidige coronacrisis. De ruim 800.000 arbeidsmigranten in Nederland vervullen een belangrijke rol in het in stand houden van onze economie. In de Nederlandse vleessector werken circa 6.000 arbeidsmigranten. Mede door hun inzet hebben de bedrijven in de afgelopen periode een cruciale bijdrage geleverd aan het borgen van de levering van vlees en vleeswaren. Precies om die reden vinden bedrijven het ook erg belangrijk om hen – net als de eigen werknemers – een gezonde en veilige werkomgeving te bieden.

Huisvesting arbeidsmigranten

Een deel van de arbeidsmigranten maakt om begrijpelijke redenen gebruik van gezamenlijke huisvesting en transport. Zij werken immers in Nederland om inkomen te verdienen dat in het thuisland kan worden besteed en willen de huisvestingskosten laag houden. In de cao voor de vleessector zijn afspraken vastgelegd over minimumeisen voor huisvesting en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten in de vleessector.  De naleving van de eisen wordt onafhankelijk gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid en de Stichting Normering Flexwonen. Daarnaast heeft ook de uitzendbranche (ABU en NBBU) een eigen Protocol samen veilig werken in de uitzendbranche opgesteld.

Bron: COV

Gerelateerde artikelen

Economische vergelijking van Nederlandse vleeskuik

Economische vergelijking van Nederlandse vleeskuikenproductie-systemen

11 mei 2020 Bericht
Economische vergelijking van Nederlandse vleeskuikenproductie-systemen
Vleeskuikenhouder Age Bouma: “Houtkachel is gouden

Vleeskuikenhouder Age Bouma: “Houtkachel is gouden slag geweest”

7 mei 2020 Bericht
Vleeskuikenhouder Age Bouma: “Houtkachel is gouden slag geweest”
COV: vleessector volop bezig consument te blijven

COV: vleessector volop bezig consument te blijven bedienen

17 mrt 2020 Bericht
COV: vleessector volop bezig consument te blijven bedienen


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies