Fiscaal voordeel met je investering

Fiscaal voordeel met je investering

21 jan 2020

Bericht

De nieuwe Energielijst voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieulijst voor de Milieuinvesteringsaftrek (MIA/Vamil) over 2020 zijn bekend.

De Energielijst en de Milieulijst 2020 zijn op een aantal punten gewijzigd. Er staan nieuwe investeringen op de lijsten, maar er zijn ook investeringen vervallen. Ook de voorwaarden zijn soms aangescherpt zoals bij de Maatlat Duurzame Veehouderij stallen.

Milieulijst

Op de nieuwe Milieulijst voor 2020 staan 52 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 23 bedrijfsmiddelen uit 2019. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten:

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2020 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omhoog naar €124 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2020 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven. Hieronder een aantal mogelijkheden:

 • Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw-, veehouderij, bloembollen-, fruit of boomteelt
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Meetsensor voor gewasparameters
 • Fertigatiesysteem (druppelirrigatiesysteem)
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
 • Mechanische onkruidbestrijding met GPS systeem
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien

Maatlat Duurzame Veehouderij

Per 1 januari 2020 is Maatlat Duurzame Veehouderij 13 van kracht. Deze versie is één jaar geldig tot en met 31 december 2020. De thema’s binnen de MDV zijn ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat, fijn stof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van 2019 zijn:

 • De dierbezetting vleeskuikens is verlaagd van 18 dieren naar 16 dieren per vierkante meter.
 • De eisen isolatiewaarden zijn aangescherpt bij meerdere diercategorieën.
 • Brandveiligheid: Om punten te behalen voor ingestrooide ligruimten/strohokken moet dit worden gecombineerd met een sprinklerinstallatie.
 • Klimaat: In de Klimaatlat zijn extra maatregelen opgenomen, met als doel de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas) uit de stal te verminderen. Het betreft maatregelen die uitgevoerd kunnen worden bij drijfmestsystemen.
 • Fijnstof: Bij pluimvee is de ambitie voor fijnstof verhoogd.

Energielijst (EIA)

De Energie-investeringsaftrek biedt ook in 2020 weer fiscaal voordeel voor energiebesparende investeringen en duurzame energie. Net als in 2019 is het aftrekpercentage 45% over de investeringen uit de Energielijst 2020. Om van de EIA gebruik te maken, dient de opdrachtverstrekking plaats te vinden in 2020. Een aanvraag indienen, moet binnen drie maanden na opdracht. Hieronder zijn de belangrijskte wijzigingen binnen de Energielijst van 2020 opgesomt:

 • Zonnepanelen komen in 2020 met een vermogen van minimaal 15 kWpiek (was 25 kWpiek) en kleinverbruikersaansluiting tot en met 3 x 80 A in aanmerking voor EIA. Zonnepanelen op landbouwgrond of natuurgebieden komen niet in aanmerking.
 • Ledverlichting: Alleen mogelijk voor bestaande gebouwen en daarnaast zijn de rendementseisen aangescherpt ten opzichte van 2019.
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Accu’s voor transportmiddelen zijn uitgesloten.
 • Nieuw: Energiezuinige ventilator.
 • Nieuw: Adiabatische luchtkoeling in stallen (nevelkoeling).

Subsidie Jonge Landbouwers

Houd er rekening mee dat een aantal investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie Jonge Landbouwers, ook in aanmerking komen voor de EIA en/of MIA/Vamil. De subsidie Jonge Landbouwers is nog opengesteld tot en met 7 februari.

Bron: Countus en Subvention

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies

Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies

20 jan 2020 Bericht
Kortingen voor alle aanvragers van GLB-subsidies
Hogere eierprijzen voor leghennenhouders

Hogere eierprijzen voor leghennenhouders

15 jan 2020 Bericht
Hogere eierprijzen voor leghennenhouders
Landelijke Landbouw Normen fiscale aangifte 2019 b

Landelijke Landbouw Normen fiscale aangifte 2019 beschikbaar

9 jan 2020 Bericht
Landelijke Landbouw Normen fiscale aangifte 2019 beschikbaar


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies