Coronacrisis heeft invloed op NOP-richtprijs

Coronacrisis heeft invloed op NOP-richtprijs

17 jun 2020

Bericht

LTO/NOP heeft de afgelopen week overleg gevoerd met Anevei-vertegenwoordigers van pakstations en uitleg gevraagd over de marktsituatie van consumptie-eieren. Aanleiding vormde het verloop van de NOP-richtprijs, die in de weken voor Pasen een dalende lijn liet zien. Dat leidde tot onbegrip bij pluimveehouders, omdat dagelijks werd ervaren dat eieren niet aan te slepen waren.

Eierprijs

Het overleg heeft duidelijk gemaakt dat de coronacrisis voor de eiermarkt wel degelijk gevolgen heeft gehad, al is dat op het eerste oog misschien minder zichtbaar geweest. Enerzijds gelukkig, want het betekent dat consumenten nagenoeg overal voldoende eieren hebben kunnen kopen en daarmee is de totale afzet op niveau gebleven. Anderzijds plaatsten pluimveehouders mede daardoor vraagtekens bij de NOP-richtprijs.

Eiermarkt

Het beeld van de eiermarkt is door de coronacrisis sterk vertroebeld en afhankelijk van de afzetkanalen was sprake van tekorten en overschotten. De eiermarkt is versnipperd door de vele segmenten eieren en de verschillende afzetkanalen. Daar komt bij dat de coronamaatregelen in de landen waar Nederlandse eieren worden afgezet, niet allemaal hetzelfde zijn en maatregelen op verschillende momenten zijn opgelegd en worden opgeheven.

Dat maakte dat er zowel marktsegmenten waren met tekorten als met overschotten. Die effecten zijn niet direct terug te zien in de NOP-richtprijs, die immers een prijsweergave is voor het basissegment scharreleieren; dat beslaat maar een deel van de markt.

NOP-richtprijs

Aanvankelijk leidde de coronacrisis tot een sterke stijging van de vraag in winkels; dat zorgde voor een stijging van het niveau van de NOP-richtprijs. De sluiting van de horeca en foodservice had echter tot gevolg dat in de weken voor Pasen een deel van de scharreleieren die normaalgesproken naar de eiproductenindustrie gaan, nu naar koelhuizen gingen voor latere verwerking.

Dat leverde een lagere prijs op en ging bovendien ten koste van het aandeel kooieieren voor de industrie. Dat verklaart de prijsdaling bij de NOP-richtprijs voor kooi-industrie eieren. Door de sluiting van de horeca en foodservice viel bovendien de afzet van gekookte en geverfde eieren nagenoeg volledig weg. Deze verwerkers hebben een lange tijd stilgestaan of de bedrijfsactiviteit is zeer sterk afgenomen. Al met heeft dat ervoor gezorgd dat er niet echt een Paaspiek is geweest of als er al een piek was, de daling eerder is ingezet.

Scharreleieren

Zoals bekend heeft LTO/NOP in het begin van de coronacrisis geageerd tegen de afspraak die enkele grootwinkelbedrijven met de Dierenbescherming maakten om in doosjes met Beter Leven Keurmerk (BLK) niet-BLK-eieren te stoppen. LTO/NOP en Anevei zijn hier niet over geconsulteerd. Acceptatie van lagere standaarden heeft er toe geleid dat in winkelschappen buitenlandse eieren te vinden zijn die niet voldoen aan de Nederlandse standaarden (IKB).

Kwaliteit is blijkbaar inwisselbaar. Dat ondermijnt het draagvlak bij pluimveehouders om aan aanvullende kwaliteitseisen te voldoen. Vastgesteld dat dit in de toekomst niet meer op deze wijze ingevuld moet worden. LTO/NOP zal hierover het overleg met de Dierenbescherming aangaan.

Nederlandse grootwinkelbedrijven en de levensmiddelenbedrijven wensten eerder producten van kwaliteitssystemen die voldoen aan ketenborging.nl. IKB Ei heeft die erkenning en zou daarom de basis voor inkoop moeten zijn. LTO/NOP wil ook de retail hier op aanspreken.

Begeleidingscommissie

LTO/NOP heeft na het gesprek met Anevei een beter beeld verkregen van de marktsituatie in de afgelopen periode. Niet alles valt te verklaren, maar de (internationale) eiermarkt is duidelijk minder eenduidig en overzichtelijk dan dat deze op het eerste oog lijkt.

De LTO/NOP-Begeleidingscommissie heeft het volste vertrouwen dat de richtprijs op goede gronden en met de juiste input tot stand komt. Op dit moment noteert de NOP-richtprijs sterker dan andere noteringen (zie onderstaande figuur), los van het feit dat het prijsniveau hoger is dan andere jaren.

BLK-doosjes

LTO/NOP en Anevei hebben afgesproken om gezamenlijk op te trekken richting de Dierenbescherming, om te zorgen dat in de toekomst geen eieren van een lager segment in BLK-doosjes terechtkomen. LTO/NOP zal hierover tevens het gesprek met de retailers aangaan. Daarnaast vinden LTO/NOP en Anevei dat bij crises gaten in de markt zo veel mogelijk opgevuld moeten worden met bij voorkeur Nederlandse IKB eieren, in plaats van deze te importeren uit landen waar de houderijsystemen niet aan de Nederlandse standaard voldoen (zoals onbehandelde snavels).

Bron: ZLTO

Gerelateerde artikelen

Eierprijzen af boerderij maken forse stijging

Eierprijzen af boerderij maken forse stijging

27 mei 2020 Bericht
Eierprijzen af boerderij maken forse stijging
Consumentenprijs eieren op hoog niveau

Consumentenprijs eieren op hoog niveau

21 apr 2020 Bericht
Consumentenprijs eieren op hoog niveau
Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees

Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees

21 apr 2020 Bericht
Weinig prijsbeweging in keten pluimveevlees


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies