Betrek de landbouwsector bij het Schone Lucht Akko

Betrek de landbouwsector bij het Schone Lucht Akkoord

13 feb 2020

Bericht

Schone lucht is voor iedereen belangrijk. Daarom spant de agrarische sector zich in om de fijnstofemissies in Nederland verder terug te dringen. Op 13 januari ondertekende minister Van Veldhoven (Wonen & Milieu) samen met een groot aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord.

In dit akkoord is vastgelegd hoe de overheid de luchtkwaliteit in Nederland wilt verbeteren. LTO Nederland pleit er in een reactie voor dat de sector nadrukkelijker betrokken wordt bij de maatregelen. Dit vergroot het draagvlak onder veehouders, vergroot de rechtszekerheid van te nemen maatregelen en leidt bovendien tot betere resultaten.

Schone Lucht Akkoord

Veehouders kunnen en willen verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot terug te dringen, maar kunnen alleen investeren in betere stalsystemen via lange termijn investeringen. Hierbij is aandacht voor de financiële uitgangspositie noodzakelijk. Voor versnelde verbetering in het stalklimaat helpt het als het Rijk bijdraagt aan de  benodigde investeringen. De sector zet in op integrale, duurzame investeringen waarin naast reductie ook aspecten als dierenwelzijn, brandveiligheid, energie en klimaat meewegen. Voor versnelling van de reductie is een consistent beleid dan ook noodzakelijk om de juiste keuzes voor de lange termijn te kunnen maken.

Betrokken veesector

De pluimveesector werkt via een sectorplan aan de reductie van uitstoot van fijnstof tot de advieswaarden vanuit de WHO. Kern van het sectorplan is een generieke aanpak om primair fijnstof te reduceren, aangevuld met gebiedsgerichte maatregelen waar de uitstoot het hoogst is. Hier is de meeste gezondheidswinst te behalen.

Nu nog wordt er gerekend met standaardmodellen om de uitstoot te berekenen. LTO Nederland vraagt om experimenteerruimte, waarbij de daadwerkelijke emissie van de stal gemeten wordt. Met real-time monitoring kan de veehouder zelf veel meer sturen op de emissies. Zo draagt de sector bij aan het succesvol terugdringen van de fijnstofemissies.

Lees hier de inbreng van LTO op het Schone Lucht Akkoord

Bron: LTO Nederland

Gerelateerde artikelen

Schonere lucht door innovatief veevoer

Schonere lucht door innovatief veevoer

7 feb 2020 Bericht
Schonere lucht door innovatief veevoer
Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd

Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd

20 dec 2019 Bericht
Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd
Advies werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

Advies werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

8 okt 2019 Bericht
Advies werkgroep: belast alle uitstoot van boeren


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies