Agro Vertrouwensindex: Stemming onder pluimveehoud

Agro Vertrouwensindex: Stemming onder pluimveehouders is goed

3 mrt 2020

Bericht

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de land- en tuinbouw heeft zich in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig hersteld. De index stijgt 4 punten ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex die eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd.

Vertrouwensindex

De vertrouwensindex stijgt naar bijna 10 punten. Zowel een betere stemming als een positievere verwachting voor de komende 2 à 3 jaar dragen daar aan bij. Beide indexen vormen samen de Agro-Vertrouwensindex. Vooral melkveehouders en opengrondstuinders kregen over het vierde kwartaal meer vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. Akkerbouwers hebben juist minder vertrouwen. Ondanks de stijging is het vertrouwen in de land- en tuinbouw nog altijd laag in vergelijking met de metingen in de afgelopen drie jaar. Ook is de index lager dan het langlopend gemiddelde dat op ruim 14 punten staat.  

Figuur 1.1    Agrovertrouwensindex land- en tuinbouw en alle sectoren, 2013-2019-4
Bron: Wageningen Economic Research.

Stemmingsindex stijgt 4 punten

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, stijgt met 4 punten naar ruim 20 punten. Vooral bij varkenshouders, glas- en opengrondstuinders en pluimveehouders is de stemming goed met een index van boven de 25 punten. Bij de melkveehouders en akkerbouwers is de stemming met ruim 20 punten en 16 punten wat lager.  

Terugblik 2019

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden, geven ondernemers aan dat de productie positief heeft bijgedragen aan de bedrijfsvoering. Over de opbrengstprijs was men verdeeld; de index was nagenoeg nul. De omzet in de afgelopen 12 maanden beoordeelt men voorzichtig positief. Door de negatieve bijdrage van de kosten op de bedrijfsvoering draagt, volgens ondernemers, de winst negatief bij aan de bedrijfsvoering. Deze onderliggende indexen zijn tussen het derde en vierde kwartaal, op de kosten na, wel gestegen. Zo steeg de index van de opbrengstprijs met 16 punten. De overall conjunctuurindex land- en tuinbouw “Terugkijkend” is, ondanks een stijging van 7 punten, nog negatief (-8 punten).

Boeren en tuinders verdeeld over middellange termijn verwachting 

Hoewel de stemming op het bedrijf door het merendeel van de ondernemers nog altijd als positief wordt ervaren, zijn boer en tuinder meer verdeeld over de inschattingen voor de middellange termijn van hun boerenbedrijf. Evenveel respondenten beoordelen de situatie op hun bedrijf over 2 à 3 jaar negatief als positief. De index die de middellange-termijn-verwachting uitdrukt, is dan ook precies op nul uitgekomen in het vierde kwartaal van 2019. Wel steeg de index 3 punten ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit komt met name door hogere verwachtingen van melkveehouders (+12 punten). De index van verwachte situatie is ondanks de stijging van 3 punten nog een stuk lager dan het langlopende gemiddelde dat op bijna 9 punten ligt. 

Vooruitblik 2020 iets positiever

Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zijn ondernemers ook positiever dan een kwartaal eerder. Ondanks dat zijn nog altijd meer boeren en tuinders negatief dan positief gestemd over de komende 12 maanden. Men heeft positievere verwachtingen van de opbrengstprijs, productie en omzet, maar door toename van de kosten draagt de winst nog altijd niet positief bij aan de bedrijfsvoering. De conjunctuurindex “Vooruitkijkend” staat in het vierde kwartaal op -4 punten. Een kwartaal eerder was dit ruim -7 punten.

Figuur 1.2    Agrovertrouwensindex; langlopend gemiddeld ten opzicht van index, land- en tuinbouw, periode 2013-1 tot 2019-4.  
Bron: Wageningen Economic Research.

Bron: WUR

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Vertrouwen onder pluimveehouders stijgt licht

Vertrouwen onder pluimveehouders stijgt licht

27 nov 2019 Bericht
Vertrouwen onder pluimveehouders stijgt licht
Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013

Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013

25 nov 2019 Bericht
Agro Vertrouwensindex op laagste punt sinds 2013
vertrouwen onder pluimveehouders neemt af

Agro vertrouwensindex: vertrouwen onder pluimveehouders neemt af

27 aug 2019 Bericht
Agro vertrouwensindex: vertrouwen onder pluimveehouders neemt af


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies