Agractie Nederland halvering vliegverkeer

Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer

29 apr 2020

Bericht

Agractie Nederland wil een halvering van het vliegverkeer in/ boven Nederland de komende 10 jaar, tot en met 2030. De motivatie hiervoor ligt in vermindering van CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot en hiermee te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en de Urgenda uitspraak. Agractie zal hiervoor samen optrekken met partners.

Klimaatopgaven voor de luchtvaart

Als de coronacrisis iets heeft aangetoond is het dat spotgoedkoop en massaal over de wereld vliegen niet meer van deze tijd is. Verreweg het meeste vliegverkeer is niet noodzakelijk en onverantwoord in verband met de klimaatopgaven. Er zijn in de huidige tijd volop alternatieven mogelijk, waarbij op afstand zaken kunnen worden geregeld middels videoconferences of andere technieken, zonder daarvoor luchtverkeer te gebruiken. Daarom is een halvering van de luchtvaart een realistisch alternatief en zijn wij in gesprek met de politieke partijen om dit in hun verkiezingsprogramma voor de aanstaande verkiezingen te laten opnemen. Tevens zullen wij de gang naar de rechter maken om hiermee extra druk te zetten en dit sneller te realiseren. Middelen om halvering van het vliegverkeer te realiseren zijn onder andere het belasten van uitstoot en accijns op brandstoffen, vliegtax op vluchten en (vrijwillige) opkoop vliegtuigen en vliegmaatschappijen door de overheid. Het vorige week aangekondigde steunfonds van 2 – 4 miljard euro kan hier deels voor worden ingezet, waarbij tevens rekening gehouden dient te worden met een goede afvloeiingsregeling voor medewerkers werkzaam binnen de luchtvaart.

Uitstoot stikstof vliegverkeer

Vliegverkeer heeft een enorme uitstoot, die echter door internationale afspraken slechts voor een zeer beperkt deel hoeft te worden meegenomen in de vastgelegde uitstootcijfers. Aan de hand van het kerosineverbruik door de Nederlandse luchtvaart, betreft het meer dan 15%* van de Nederlandse uitstoot van het zwaar vervuilende NOx stikstof. De reductie door halvering van het vliegverkeer zal, naast vermindering van de depositie op natuur, ook ruimte bieden voor woningbouw en economische ontwikkeling.

Extern salderen veehouderij

Als neveneffect van de inkrimping van de luchtvaart zal zogenaamd ‘extern salderen’ in de veehouderij overbodig blijken te zijn. Bij ‘extern salderen’ kopen projectontwikkelaars en industrie stikstofruimte van boeren om hiermee hun uitstoot mogelijk te maken. Een uitruil dus van ‘groene stikstof’, waarvan planten groeien, voor vervuilende ‘grijze stikstof’, door verbranding van fossiele brandstoffen.

Bron: Agractie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Boerenprotest DH 1000.jpg

Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid

29 apr 2020 Bericht
Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid
Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier

Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier

29 apr 2020 Bericht
Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier
LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bi

LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak

28 apr 2020 Bericht
LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak


Vakpartner nieuws

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

16 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies