Urengroei in de flexbranche valt vrijwel stil

Urengroei in de flexbranche valt vrijwel stil

13 jun 2019

Bericht

Na de relatief hoge groei van het aantal uitzenduren in de afgelopen vier jaar valt het groeitempo in 2019 sterk terug. Het ING Economisch Bureau verwacht voor dit jaar een beperkte volumegroei van 1%. Dit komt vooral door de lagere economische groeiverwachtingen en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De flexbranche staat voor een aantal grote uitdagingen.

Zo zorgt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), waardoor onder andere flexwerkers duurder worden dan vast personeel, voor een verschuiving binnen de sector van payrolling naar uitzenden.

Urengroei valt vrijwel stil

Na de relatief hoge groei van het aantal uitzenduren in de afgelopen vier jaar valt het groeitempo zowel in 2019 als in 2020 sterk terug. Voor 2019 wordt een lichte volumegroei van 1% verwacht, terwijl de groei in 2020 mogelijk omslaat naar een kleine krimp. Dit komt vooral door de lagere economische groeiverwachtingen voor zowel dit als volgend jaar, de aanhoudend krappe arbeidsmarkt en de invoering van nieuwe wetgeving.

Flexbranche niet langer groeimotor

Sectoren als de industrie en logstiek - belangrijke afnemers van flexwerkers – groeien minder hard waardoor de vraag naar uitzendkrachten ook minder wordt. Bovendien nemen bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt weer vaker personeel aan in vaste dienst. Daarnaast kampt de flexbranche zelf ook met de krappe arbeidsmarkt, waardoor het ook voor uitzenders moeilijker is om personeel te vinden. Deze factoren zorgen er voor dat de flexbranche niet langer de groeimotor is binnen de zakelijke dienstverlening.

Fors minder banengroei in 2019 en 2020

Doordat de flexbranche zeer conjunctuurgevoelig is, reageert het snel op veranderende economische omstandigheden. Het is dan ook niet vreemd dat de urengroei over het hoogtepunt is. In de afgelopen vier jaar groeide de economie jaarlijks met meer dan 2% en kwamen er in de flexbranche gemiddeld 59.000 banen per jaar bij. Voor 2019 en 2020 verwacht het UWV een fors lagere banengroei met gemiddeld 15.000 banen per jaar.

Hogere prijzen door krappe arbeidsmarkt

De aanhoudend krappe arbeidsmarkt biedt uitzenders ruimte om de prijzen te verhogen. Tot 2017 gebeurde dit nog mondjesmaat, maar in het topjaar 2018 stegen de prijzen met circa 4%. Vanwege de aanhoudende krapte wordt voor 2019 wederom een prijsstijging verwacht, zij het minder hoog dan in 2018.

Roerige tijden voor de flexbranche

De flexbranche staat momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Allereerst is daar de krappe arbeidsmarkt die mede door de vergrijzing voorlopig aanhoudt, omdat oudere werknemers uitstromen. Om aan de vraag naar flexwerkers te kunnen blijven voldoen moeten uitzenders zelf met oplossingen komen. Eén daarvan is het zelf opleiden van personeel. Daarnaast kan de sector winst behalen door uitzendkrachten te stimuleren meer uren per week of een langere periode als uitzendkracht te werken. Uit de Uitzendmonitor 2018 van de ABU blijkt dat uitzendkrachten gemiddeld 30 uur per week en 137 dagen per jaar werken. Verder heeft de sector te maken met concurrentie van online platformen als Deliveroo en Temper. Om concurrerend te blijven zal de sector in digitalisering moeten investeren.

Nieuwe wet zorgt mogelijk voor verschuiving binnen de sector

Een derde uitdaging betreft de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020. Met deze wet wordt flexibel personeel duurder ten opzichte van vast personeel. Dit heeft gevolgen voor de gehele flexbranche, al wordt naar verwachting vooral payrolling hard getroffen. Vooral payrollkrachten worden duurder doordat ze dezelfde rechten krijgen als werknemers in vaste dienst bij het bedrijf waar ze werken. Aangezien de behoefte aan flexibel personeel niet verdwijnt is de kans groot dat er een verschuiving in de vraag plaatsvindt van payroll naar uitzenders en/of zzp’ers. Hoe groot dit effect zal zijn hangt mede af van de inhoud van de nieuwe Wet DBA (voor zzp’ers), welke later dit jaar bekend wordt gemaakt.

Bron: ING

Gerelateerde artikelen

LTO over WAB: Zo werkt het niet!

LTO over WAB: Zo werkt het niet!

11 dec 2018 Bericht
LTO over WAB: Zo werkt het niet!
Honderden reacties op het wetsvoorstel 'Wet Arbeid

Honderden reacties op het wetsvoorstel 'Wet Arbeidsmarkt in Balans'

28 mei 2018 Bericht
Honderden reacties op het wetsvoorstel 'Wet Arbeidsmarkt in Balans'
Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans baart agra

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans baart agrariërs grote zorgen

16 mei 2018 Bericht
Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans baart agrariërs grote zorgen


Vakpartner nieuws

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”

16 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
“Bij nieuwe stal kiezen we weer voor voerpannen”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies