Kabinet: PAS-meldingen gelegaliseerd

Kabinet: PAS-meldingen gelegaliseerd

17 dec 2019

Bericht

Het kabinet gaat de zogenoemde ‘PAS-melders’, activiteiten die vóór de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht, legaliseren. Dat is dinsdagochtend 17 december door minister Schouten aangekondigd in een Kamerbrief.

LTO heeft hier, samen met het Landbouw Collectief, voor gevochten. De onzekerheid waar veel melders sinds de RvS-uitspraak mee te maken hadden was LTO een doorn in het oog.

Legalisering

De legalisering betreft gerealiseerde activiteiten, waarvan de uitstoot onder de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar bleef. Ondernemers konden destijds geen vergunningaanvraag doen, een melding volstond. Na de RvS-uitspraak was die werkwijze niet langer toegestaan. LTO Nederland bepleitte afgelopen september bij de inbreng bij de commissie-Remkesdat de overheid een morele verplichting heeft om een oplossing te bieden voor de vervallen meldingen. Het kabinet heeft dat vandaag na verschillende gesprekken dus toegezegd: er komt met de aangekondigde legalisatie duidelijkheid voor de circa 3.200 boeren die zich in deze onzekere situatie bevonden.

Kritische analyse

Het kabinet laat verder weten van start te zijn gegaan met de kritische analyse van Natura 2000-gebieden. Het gaat hierbij om het nalopen van alle aanwijzingsbesluiten en wijzigingsbesluiten op doelen die niet direct voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, het bekijken van alle Natura 2000-gebieden op de haalbaarheid van hun doelen en het in kaart brengen wat de mogelijkheden voor samenvoegen of herindelen van gebieden zijn. Dit sluit aan bij de zorg dat Natura 2000-gebieden op dit moment als hagelslag over het land zijn verspreid – ‘Nederland heeft zichzelf gegijzeld’, zoals Marc Calon het deze zomer verwoordde.

Maandag 16 december vond een constructief gesprek plaats tussen minister-president Rutte, minister Schouten en het Landbouw Collectief. Daar kwamen ook bovenstaande punten aan de orde. Over een aantal andere onderwerpen wordt nog overlegd.

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Aanpak ‘stikstofcrisis’ vraagt om breder perspecti

Aanpak ‘stikstofcrisis’ vraagt om breder perspectief

16 dec 2019 Bericht
Aanpak ‘stikstofcrisis’ vraagt om breder perspectief
LTO start met digitale ledenenquête stikstof

LTO start met digitale ledenenquête stikstof

9 dec 2019 Bericht
LTO start met digitale ledenenquête stikstof
Wat is het voorstel omtrent beleidsregels stikstof

Wat is het voorstel omtrent beleidsregels stikstofaanpak?

6 dec 2019 Bericht
Wat is het voorstel omtrent beleidsregels stikstofaanpak?


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies