Grond: het nieuwe goud van boeren

Grond: het nieuwe goud van boeren

21 mei 2019

Bericht

Boeren die beschikken over een stuk grond worden benaderd door ontwikkelaars met de vraag of ze paar hectare grond willen verkopen of verhuren. “Degenen die hun grond beschikbaar stellen voor zonnepanelen of windmolens krijgen daarvoor veel geld”, vertelt Sanne Koster van Groos.

De achtergrond

Sanne attendeert er op wel om op te passen voor eenzijdige contracten. Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s zodat iedereen een deel kan uitmaken van het Klimaatakkoord. De gemeenten, provincies, netwerkbedrijven, waterschappen en andere maatschappelijke organisaties hebben plannen opgesteld. In de plannen staan welke acties er genomen moeten worden om uiteindelijk 49% van de energiebehoefte in de regio’s te laten opwekken uit duurzame bronnen. 

Iedere regio moet zijn uitvoeringsplan presenteren. In de presentatie moet er ruimte gegeven worden voor duurzame energieproductiesystemen, zoals zonneweiden, windmolens en biogasinstallaties.

Netto rendement

De doelen die de politiek heeft kan alleen behaald worden als er een goede samenwerking is tussen boer met grond, bewoners en bestuurders. Dat is de reden dat er in het Klimaatakkoord wordt aangegeven dat er zoveel mogelijk gekeken moet worden naar kansrijke gebieden voor energieopwekking en –aanbod.

Ontwikkelaars spelen graag in op deze doelstellingen, want als ze meer bezit hebben op grondposities, is de kans groter dat ze kunnen gaan ontwikkelen. Ontwikkelaars verwachten dat ze met investeringen de eerste vijftien jaar nauwelijks risico lopen door de SDE-regeling.

Eenzijdige overeenkomsten

Voordat de plannen openbaar worden gemaakt zijn de ontwikkelaars al volop grondeigenaren aan het benaderen voor een overeenkomst en/of een exclusiviteitsbeding. Deze overeenkomsten zijn vaak eenzijdig en in het voordeel van de ontwikkelaar opgesteld.

Omslag naar duurzame energievoorzieningen

Als de burgers, het bedrijfsleven en bestuurders zicht betrokken voelen denkt Countus dat de omslag naar duurzame energieproductiesystemen een succes kan worden. De overgang naar duurzame energieproductiesystemen moet ook winstgevend zijn voor grondeigenaren en de omgeving, zodat het verdienmodel duurzaam is en blijft.

Het is verstandig om als grondeigenaar de ondernemer goed te laten adviseren en ondersteunen bij het opzetten van duurzame projecten die nieuw energie gaan opwekken. Het is dan van belang dat u zich laat adviseren op fiscaal-juridisch, financieel, bedrijfskundige, planologische en procesmatige gebied. Het succes is wel afhankelijk van de verbondenheid met de bewoners.

Het is steeds aantrekkelijker om omwonenden te betrekken in duurzame vormen van energieproductie door een organisatie in een coöperatieve vorm op te zetten. Zo gaat de winst uit opbrengsten van de windmolenparken, zonnevelden of de biogasinstallaties terug naar de eigen vorm.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over duurzame energie, een contract dat u ontvangen heeft of over aandachtspunten bij het opzetten van zonnepanelen of windmolens op uw grond? Vul het contactformulier in.

Bron: Countus

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Aandachtspunten voor de verplichte energiebesparin

Aandachtspunten voor de verplichte energiebesparing

25 mrt 2019 Bericht
Aandachtspunten voor de verplichte energiebesparing
Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 jul

Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli

21 mrt 2019 Bericht
Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli
Smart Farmer Grid 2.0: onafhankelijk en integraal

Smart Farmer Grid 2.0: onafhankelijk en integraal energieadvies cruciaal

14 mrt 2019 Bericht
Smart Farmer Grid 2.0: onafhankelijk en integraal energieadvies cruciaal


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies