Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Com

Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie

23 mei 2019

Bericht

Nadat de Commissie oneerlijke handelspraktijken heeft verboden en de samenwerking tussen producenten heeft versterkt, stelt zij vandaag het derde onderdeel voor: meer eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen door meer transparantie in de wijze waarop de prijzen in de hele keten worden gerapporteerd. 

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend op grond waarvan cruciale informatie beschikbaar zal worden gesteld over hoe de prijzen van agrovoedingsproducten in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen worden bepaald.

Verschillen aankoop- en verkoopprijzen

Verschillen tussen aankoop- en verkoopprijzen kunnen informatie verstrekken over intermediaire kosten (van vervoer, verzekering, opslag enz.) tussen verkoper en koper. Meer transparantie kan leiden tot betere bedrijfsbeslissingen en kan het vertrouwen in een eerlijke behandeling in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen verbeteren. Toegang tot tijdige en gemakkelijk toegankelijke informatie over marktontwikkelingen is ook van cruciaal belang om op de wereldmarkten doeltreffend te kunnen concurreren.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Het versterken van de positie van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen is een van de prioriteiten van de Commissie geweest. Meer markttransparantie zal gelijke toegang tot en meer duidelijkheid over prijsinformatie mogelijk maken, waardoor onze voedselketen eerlijker en evenwichtiger wordt. Deze nieuwe regels vormen een aanvulling op de onlangs aangenomen richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, doordat zij de positie van zwakkere en kleinere actoren in de voedselvoorzieningsketen verbeteren. De invoering ervan weerspiegelt het grote maatschappelijke draagvlak in de hele EU om de rol van de landbouwer in de voedselvoorzieningsketen te versterken."

Marktontwikkelingen landbouw

Over de ontwikkelingen op de landbouwmarkten is veel informatie beschikbaar (prijzen, productiehoeveelheden, voorraden enz.), maar dat geldt niet voor de andere belangrijke markten in de agrovoedselvoorzieningsketen, namelijk die welke, tussen de landbouwers en de consumenten in, actief zijn op het niveau van voedselverwerking en detailhandel. Daarover is bijna geen marktinformatie voorhanden. Deze asymmetrie op het vlak van informatie tussen de landbouwers en de andere actoren in de voedselvoorzieningsketen benadeelt de landbouwers op de markt aanzienlijk en holt het vertrouwen in een eerlijke behandeling uit. Dit gebrek aan informatie over marktontwikkelingen van de kant van de verwerkende bedrijven en de detailhandelaren wordt de "zwarte doos" van de agrovoedingsketen genoemd. Het voorstel van vandaag maakt die doos open.

Voorgestelde maatregelen

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op vlees, eieren, zuivel, groenten en fruit, akkerbouwgewassen, suiker en olijfolie. Zij bouwen voort op bestaande systemen en procedures voor gegevensverzameling die reeds door de marktdeelnemers en de lidstaten worden gebruikt om marktinformatie aan de Commissie te rapporteren, maar krijgen nu een ruimer toepassingsgebied. Elke lidstaat zal verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van prijzen en marktgegevens. De Commissie beveelt de lidstaten aan de meest kosteneffectieve benadering te kiezen en de administratieve lasten beperkt te houden door zich niet te richten op de kleine en middelgrote bedrijven. De lidstaten delen de gegevens mee aan de Commissie, die op haar beurt de monitoring beschikbaar zal maken op haar dataportaal voor agrovoedingsmiddelen en de EU-marktobservatoria. Het is essentieel dat de door de lidstaten verstrekte informatie accuraat is en op tijd komt.

Volgens de procedures van de Commissie voor betere regelgeving wordt het voorstel nu gepubliceerd voor een vier weken durende openbare raadpleging. Vervolgens zal de Commissie het voorstel aannemen. Normaal gezien zou het zes maanden na de aanneming in werking moeten treden.

Bron: Europese Commissie 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Uitdagingen voor voedselverwerkende industrie Cana

Uitdagingen voor voedselverwerkende industrie Canada

6 feb 2019 Bericht
Uitdagingen voor voedselverwerkende industrie Canada
Brabantse Voedsel1000 Brabanders in gesprek over d

Brabantse Voedsel1000 Brabanders in gesprek over de toekomst van voedsel

21 jan 2019 Bericht
Brabantse Voedsel1000 Brabanders in gesprek over de toekomst van voedsel
Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveili

Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid

14 jan 2019 Bericht
Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies