Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

7 feb 2019

Bericht

Het ammoniakbeleid heeft de veehouderij veel tijd, ergernissen én geld gekost. Al meer dan 30 jaar worden maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Desondanks wordt er geen reductie gemeten van de ammoniakconcentratie in de atmosfeer. Voor de NH3 coalitie is en blijft dat een bijzonder vreemde constatering. 

We zijn blij met de inzet en kennis van Jaap Hanekamp, Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar. Zij leggen de vinger op de zere plek, namelijk de wankele basis waarop het fundament het ammoniakbeleid rust. Door hun inzet is de discussie op gang gekomen en zijn vooral door het RIVM met betrekking tot metingen enkele aanpassingen doorgevoerd. 

Theoretische veronderstellingen

"Alvorens maatregelen worden opgelegd, zou goed uitgezocht moeten worden waarom de metingen geen trend laten zien. De argumenten van het RIVM, dat luchtwassers hun werk niet goed zouden doen of de luchtsamenstelling is veranderd, berusten wederom op veronderstellingen. En niet op harde bewijzen. Ook de droge depositie op natuur berust op veronderstellingen, zolang dit niet wordt gemeten. Voor de NH3 coalitie is en blijft het van groot belang dat metingen representatief zijn. Neem bijvoorbeeld de provincie Brabant. "De provincie Brabant bouwt zijn nieuwe stikstofregels voor de veehouderij op theoretische veronderstellingen die niet door metingen worden bevestigd. Integendeel, de metingen laten juist zien dat de extra maatregelen die de provincie oplegt aan boeren, geen effect zullen hebben."

Verstevigen fundament

Het blijft bijzonder dat aan de voorkant van het beleid een zeer grove inschatting volstaat en aan de achterkant op tienden achter de komma nauwkeurig moet worden berekend. Het wordt tijd dat het fundament waarop het ammoniakbeleid is gestoeld wordt verstevigd. Dit kan alleen wanneer we toegaan naar een systeem waarbij het feitelijk meten van droge deposities van ammoniak een beeld kan geven van de omvang van het ammoniakvraagstuk en beleidsrichting kan geven indien dat noodzakelijk is. In Denemarken en Schotland worden metingen naar droge depositie verricht. Kan dit wellicht ook in Nederland toegepast worden? En kan een externe audit een bijdrage leveren aan meer duidelijkheid omtrent metingen en berekeningen van emissies?  Er zijn zeker stappen gezet om de partijen nader tot elkaar te krijgen, maar zolang het ammoniak gat niet erkend wordt, blijft het vertrouwen broos. 

NH3 coalitie

De NH3 coalitie is een samenwerkingsverband op dit onderwerp bestaande uit de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Dutch Dairymen Board (DDB) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM).

Bron: Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Klimaat op maat!

TPI

TPI-Polytechniek is leverancier van ventilatie componenten voor de agriculturele sector. Met ons brede productprogramma kunnen wij voor iedere stal een passende oplossing bieden.

Meer informatie >>

Gerelateerde artikelen

Beste technieken voor vermindering geuremissie int

Perspectiefvolle nieuwe maatregelen voor vermindering geuremissie

6 dec 2018 Bericht
Perspectiefvolle nieuwe maatregelen voor vermindering geuremissie
Agrarische sector levert grote bijdrage aan emissi

Agrarische sector levert grote bijdrage aan emissies naar lucht

30 mrt 2018 Bericht
Agrarische sector levert grote bijdrage aan emissies naar lucht


Vakpartner nieuws

Het LAT concept als variant op de Quality Time voo

Het LAT concept als variant op de Quality Time voor vleeskuikenouderdieren

10 jul 2019 Bericht WUR/Aeres
Het LAT concept als variant op de Quality Time voor vleeskuikenouderdieren
Bundeling van krachten voor het beste resultaat

Bundeling van krachten voor het beste resultaat

24 jun 2019 Bericht WUR/Aeres
Bundeling van krachten voor het beste resultaat
Welzijn van kippen versus volksgezondheid; opvatti

Welzijn van kippen versus volksgezondheid; opvattingen en stakeholders

18 jun 2019 Bericht WUR/Aeres
Welzijn van kippen versus volksgezondheid; opvattingen en stakeholders

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies