'Hopen dat het kwartje nog een keer valt!'

'Hopen dat het kwartje nog een keer valt!'

2 mei 2019

Column

PluimveeActueel kreeg een column toegezonden met als onderwerp: 'Waarom wordt telkens weer een negatief verhaal over onze boeren geschreven?' 

'Ik las in de krant een artikel dat de vogelstand erg achteruit gaat door de bestrijdingsmiddelen die in de mest van runderen zouden zitten. Dit komt volgens de onderzoekers uit het veevoer dat de koeien eten. De vervuiling zou volgens deze onderzoekers ook in de mest van het vee van biologische boeren zitten. Dit komt omdat het biologische voer in dezelfde opslag containers zit als waarin de gangbare producten vervoerd worden.

"Ik begrijp die onderzoekers niet!"

Deze producten importeren wij om als grondstoffen te laten dienen voor vooral vleesvervangende producten voor de menselijke consumptie. De grondstoffen die de veevoer industrie gebruiken, zijn de reststromen van deze producten. Het gaat hierbij onder meer om sojaschroot en palmolie pitten, producten die wij mensen niet kunnen opnemen. 

Waarom mensen niet waarschuwen als dit klopt?

De vraag is waarom de bevolking niet gewaarschuwd hoeft te worden als dit klopt. Of is dit onderzoek de zoveelste storm in een glas water om onze landbouw in een slecht daglicht te plaatsen? Het wordt tijd dat onze onderzoekers eens het land in gaan.

Ik werd op het land alweer omringd door zeker 20 ooievaars, die mij volgden met het onderwerken van een groenbemester. Alles wat levend was, pikten zij op. Vorig jaar zijn op een stuk land bij alle nesten van onze weidevogels camera’s geplaatst. Op de camera’s was te zien, dat alle nesten leeggehaald werden door, of een vos, of een marter, of een ooievaar, of een kat. Kortom geen een ei heeft het overleefd. Logisch dat de weidevogel verdwijnt.

Zo ook weer kalversterfte. De rapporten zijn opgevraagd door de Staf, alleen zij krijgen het niet. Het lijken alleen maar rapporten te zijn, overal vandaan, maar niet uit Nederland. Maar ondanks dat wordt wel weer de Nederlandse boer in een kwaad daglicht geplaatst door de media, terwijl zij er niets mee te maken hebben.

Positief verhaal

Nu is er eindelijk eens een positief bericht over de boer van het FAO. Maar waar staat dit positieve verhaal in de media? Het FAO (Wereld Voedsel Organisatie) heeft een heel andere studie gepubliceerd dan wat wij doorgaans onder ogen krijgen. 
Hier staat in dat de veestapel van de boer een cruciale rol zal spelen in de wereldwijde voedselzekerheid en voeding. Zij zeggen dat de koeien, varkens en kippen voor de mens onverteerbare eiwitten nuttigen en deze vervolgens omzetten in dierlijke eiwitten, die wij mensen dan wel weer kunnen verteren. Zodoende is voor het eten van één kilo vlees minder graan nodig dan wanneer wij alleen maar granen zouden eten.

Verder zeggen zij dat 86% van het veevoer ongeschikt is voor menselijke consumptie en dat het vee graast op gebieden, die voor akkerbouw niet geschikt zijn. Zelfs in Nederland hebben wij grote gebieden, die alleen maar geschikt zijn voor veeteelt. Waarom wordt dan toch telkens weer in de media geschreven en gezegd dat vleesconsumptie verspilling van grondstoffen is, terwijl het juist omgekeerd is?

"Chinezen en Arabieren kopen wereldwijd grote boerderijen op om hun toekomstige voedselvoorziening veilig te stellen"

Opkomst Chinezen en Arabieren

Ik heb al eens eerder geschreven dat de Chinezen en Arabieren grote boerderijen in de wereld kopen, zodat zij de voedselvoorziening, nu nog voor zichzelf, zeker kunnen stellen voor de toekomst. Ik las nu weer een artikel dat de grootste akkerbouwer van Australië zijn bedrijf verkocht heeft aan Arabieren. Het gaat maar door deze overnames. Heeft iemand er wel eens over nagedacht dat, wanneer grote delen van de wereld van de Chinezen en Arabieren zouden zijn, dat zij dan in de toekomst ook nog onze voedselproductie in handen hebben? Wanneer de olie op is, hebben zij namelijk een nog grotere machtspositie over ons. Dan hebben zij de wereldwijde voedselproductie in handen. Als onze politici in Den Haag verstandig zijn, moeten zij hier maar eens over nadenken en zeer zuinig worden op onze boeren.

Ik hoop dat dat kwartje nog een keer valt.

Bron: Ingezonden Column

Gerelateerde artikelen

Column: De mens misbruikt onze planeet aarde!

Column: De mens misbruikt onze planeet aarde!

21 mrt 2019 Bericht
Column: De mens misbruikt onze planeet aarde!
Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het allee

Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het alleen fictie?

25 feb 2019 Bericht
Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het alleen fictie?
Ingezonden column 'Bestaat een wonder echt?'

Ingezonden column 'Bestaat een wonder echt?'

29 mei 2018 Bericht
Ingezonden column 'Bestaat een wonder echt?'


Vakpartner nieuws

Kukua na Kuku – grow with chicken

Kukua na Kuku – grow with chicken

7 apr 2020 Pluimveekrant - maart 2020 WUR/Aeres
Kukua na Kuku – grow with chicken
Pluimveehouder Jansen: “In ovo schakelt triggers v

Pluimveehouder Jansen: “In ovo schakelt triggers voor ziektedruk uit”

13 mrt 2020 Pluimveekrant - maart 2020 Ceva
Pluimveehouder Jansen: “In ovo schakelt triggers voor ziektedruk uit”
Automatisch voersysteem verlicht Gelders pluimveeh

Automatisch voersysteem verlicht Gelders pluimveehouder

25 feb 2020 Bericht
Automatisch voersysteem verlicht Gelders pluimveehouder

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies