Uitstekend financieel resultaat in 2016 voor ABZ D

Uitstekend financieel resultaat in 2016 voor ABZ Diervoeding

29 mrt 2017

Bericht

ABZ Diervoeding heeft 2016 afgesloten met een uitstekend financieel resultaat. Goede beheersing van de kosten en jaarrond een gunstige inkooppositie hebben bijgedragen aan een resultaat na belasting van 3,6 miljoen euro. Hiervan wordt 2 miljoen uitgekeerd aan de leden/afnemers. Dit resulteert in een nabetaling van 4 euro per ton afgenomen mengvoeders. Het resterende resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

De jaarcijfers en resultaatbestemming werden door de Ledenraad, die in 2016 is ingesteld, goedgekeurd. Tevens werd een nieuwe commissaris benoemd: mevrouw Ria Derks uit Bantega. Zij is in de plaats gekomen van de heer Peter van Iersel, die aftredend en niet herkiesbaar was.

Afzetontwikkeling

De totale afzet mengvoeders steeg met 1 procent tot 580.000 ton. De pluimveevoerafzet daalde licht tot 212.000 ton. De trend van het voeren van kernvoeders + losse grondstoffen zette in 2016 onverminderd door. ABZ Diervoeding loopt voorop in deze ontwikkeling. Een deel van de afzet volledige pluimveevoeders werd ingewisseld voor kernvoeders en enkelvoudige grondstoffen. Dit resulteerde in een stijging van de afzet van enkelvoudige grondstoffen van maar liefst 25 procent.

De totale gerealiseerde afzet diervoeders (mengvoeders + grondstoffen) bedroeg in 2016 ruim 682.000 ton ten opzichte van 667.000 ton in 2015.

Investeringsplan

ABZ Diervoeding heeft fabrieken in de vier belangrijkste regio’s van Nederland. In alle regio’s wordt een groot deel van de grondstoffen per schip aangevoerd. De coöperatie heeft voor de komende jaren een stevig investeringsprogramma om de fabrieken aan te passen aan een veranderende vraag uit de markt. De vraag naar geconcentreerde voeders, op maat gemaakt voor de specifieke situatie op het boerenerf zorgt ervoor dat wij blijven investeren in techniek, flexibiliteit en automatisering. Het credo ‘elke boer zijn eigen voer’ is voor ons daarbij één van de vertrekpunten.

Voor 2017 staat een uitbreiding van de machinetoren in Stroobos, inclusief premixblok op het programma. Ook wordt er in Stroobos gestart met een volledige herautomatisering van de fabriek. In Eindhoven wordt de inname en op- en overslag van grondstoffen gemoderniseerd en in capaciteit uitgebreid.

Bron: ABZ Diervoeding

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

ABZ diervoeding

Nieuw eiwit-nutriënt van ABZ Diervoeding voor legpluimvee

23 aug 2016 Bericht
Nieuw eiwit-nutriënt van ABZ Diervoeding voor legpluimvee


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies