Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijdin

Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van Salmonella gewijzigd

28 apr 2017

Bericht

De subsidiemodule Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella dient ter uitvoering van het nationale programma ter bestrijding van salmonella bij pluimvee. Hiervoor is door de Europese Unie een financiële bijdrage ter beschikking gesteld. Dit programma is door de Europese Commissie goedgekeurd. Door openstelling van de module kunnen pluimveehouders ook in 2017 in aanmerking komen voor subsidie voor de aankoop van tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee of tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimvee.

Er is een aantal wijzigingen in de subsidiemodule aangebracht

Allereerst is in de definitie van ‘gevaccineerd pluimvee’ verduidelijkt dat het gaat om volledig gevaccineerd pluimvee. De definities van vaccinatie en vaccindoses zijn vervallen. De definitie van vaccindoses was niet langer nodig, omdat dit begrip in verband met overige wijzigingen in deze subsidiemodule niet langer voorkomt in de module. De definitie van vaccinatie bleek overbodig.

Het artikel waarin de hoogte van de subsidie is opgenomen, is gewijzigd om beter aan te sluiten bij de Grant Decision en de financiële verantwoordingssystematiek van de Europese Commissie. De afgelopen jaren werd uitgegaan van een maximumbedrag per vaccindosis. Nu wordt uitgegaan van een standaardbedrag per stuks gevaccineerd pluimvee. Er kunnen twee soorten vaccins worden toegepast. Die vaccins verschillen in prijs en werkzaamheid. De pluimveehouder kan kiezen tussen een duurder en breder werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium), of een goedkoper en beperkter werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis).

Informatie over het aantal toegediende vaccindoses bij de aanvraag tot subsidievaststelling is overbodig geworden, nu subsidie per gevaccineerd dier verstrekt wordt. Wel geldt onverkort dat bij de aanvraag tot subsidievaststelling met bewijs dient te worden aangetoond dat vaccinatie overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden van het betreffende vaccin is uitgevoerd. Dat betekent onder meer dat gevaccineerd dient te zijn overeenkomstig de vaccinatieschema’s die zijn opgenomen in de handelsvergunning van het vaccin.

Bron: Staatscourant

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Wijziging monitoringsplicht zoönotische Salmonella

Wijziging monitoringsplicht zoönotische Salmonella – vermeerderingskoppels

27 feb 2017 Bericht
Wijziging monitoringsplicht zoönotische Salmonella – vermeerderingskoppels
Salmonella-uitbraak Poolse eieren

Internationale Salmonella-uitbraak Poolse eieren lijkt opgelost

17 jan 2017 Bericht
Internationale Salmonella-uitbraak Poolse eieren lijkt opgelost


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies