Rendac verhoogt destructietarieven kadavers 2017

Rendac verhoogt destructietarieven kadavers 2017

5 jan 2017

Bericht

Na overleg met de werkgroep Destructietarieven heeft Rendac een voorstel gedaan aan het Ministerie van Economische Zaken voor de tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers in 2017. In dit voorstel blijven de kosten per stop nagenoeg gelijk, maar stijgen de kosten per dier. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de verrekening van tekorten uit 2015.

Na definitieve goedkeuring door de Staatssecretaris en publicatie in de Staatscourant zullen de nieuwe tarieven op de website van Rendac worden vermeld.

Opbouw tarieven

De tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers bestaan uit twee componenten: het ‘stoptarief’ en het ‘tarief per dier’.

  • Het stoptarief betreft de kosten voor het ophalen van kadavers. In het voorstel daalt het tarief voor een reguliere stop licht (van 19,11 euro per stop naar 18,71 euro per stop). Het tarief voor een geplande vatenstop gaat in het voorstel van 13,73 naar 13,79 euro per stop.
  • Het tarief per dier stijgt voor alle diersoorten met 11%. Voor pluimveebedrijven betekent dat een stijging van 49 cent per kadaverton, 2,50 per koelkelder en 1,97 per kantelbak. Het tarief per dier is opgebouwd uit drie onderdelen: de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten en verrekening van de overschotten/tekorten uit voorgaande jaren:
    • - De kosten voor de verwerking van kadavers tot eindproducten (diermeel en dierlijk vet) stijgen volgend jaar naar verwachting per ton verwerkt materiaal met 4%. Deze kostenstijging hangt o.a. samen met een opschaling van de onthuiding.
    • - De verkoopopbrengsten betreffen de opbrengsten uit de verkoop van eindproducten en onthuiding. Deze opbrengsten worden in mindering gebracht op de verwerkingskosten De eindproducten worden gebruikt als alternatieve energiebron. Deze opbrengstprijzen fluctueren omdat ze worden bepaald door de vraag en aanbod op de wereldmarkt en door alternatieve afzetmogelijkheden. Naar verwachting zullen deze opbrengsten in 2017 licht stijgen, terwijl de opbrengst van de huiden onder druk staat.
    • - Door lagere opbrengsten voor eindproducten dan ingeschat en hogere operationele kosten, waaronder hogere afschrijvingslasten is over het jaar 2015 een tekort ontstaan. In de tarieven voor 2017 is, volgens de daarvoor geldende richtlijnen, ook een deel van het tekort over 2015 opgenomen. 

Bron: Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen


Vakpartner nieuws

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankz

Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”

23 jul 2020 Pluimveekrant - juli 2020 De Nijborg Agri
Beijer: “Kip went aan situatie vermeerdering dankzij dubbel drinkwatersysteem”
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies