Meldingen vogelgriep wilde vogels afgenomen

Meldingen vogelgriep wilde vogels afgenomen

3 feb 2017

Bericht

In november 2016 werd voor het eerst in Nederland massale sterfte onder wilde vogels vastgesteld als gevolg van vogelgriep. Het betrof een hoogpathogene vogelgriep van subtype H5N8 (HPAI H5N8). Bij een enkele vogel werd H5N5 vastgesteld. Gelijktijdig kwamen vanuit diverse andere Europese landen soortgelijke meldingen. Ook in december werd massale vogelsterfte geregistreerd, maar sindsdien lijkt de situatie in Nederland rustiger. Alertheid blijft echter geboden.

Vanaf de tweede week van november vorig jaar werd een sterke stijging zichtbaar in het aantal meldingen van dode wilde vogels via het gezamenlijke meldpunt voor vogelsterfte van Sovon en DWHC. Al snel werd duidelijk dat er op de Gouwzee en het Wolderwijd ongewone sterfte plaatsvond, met name onder duikeenden (kuif- en tafeleenden). De vogels bleken besmet met HPAI H5N8.

Opruimen kadavers

Verschillende organisaties, waaronder gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat, raakten betrokken bij het opruimen van de kadavers en zodoende ook bij de registratie van de aantallen. Eind november stond de teller van het aantal opgeruimde kadavers op en rond de Gouwzee en de Randmeren op ca. 4500. Het betrof merendeels Kuifeenden.

Tweede piek vogelsterfte

Vanaf begin december tekende zich een tweede piek af in massale vogelsterfte. Zowel het aantal locaties als het aantal soorten dat hierbij betrokken was nam toe. Het meest opvallend waren meldingen van circa 500 dode vogels op Texel en circa 1700 dode vogels in Friesland. Ditmaal waren het vooral smienten. Opmerkelijk was dat het aantal meldingen uit Zeeland, waar jaarlijks ook veel watervogels overwinteren, beperkt bleef.

Gestage afname dode vogels

Vanaf de tweede helft van december nam het aantal meldingen gestaag af. Het iets hogere aantal dode vogels in de tweede week van januari betrof ca. 140 meeuwen (met name kokmeeuwen) bij Markelo. Enkele hiervan zijn onderzocht maar AI werd niet aangetoond.

Getroffen vogelsoorten

Dodelijke HPAI H5N8 is in Nederland in 2016/17 tot dusver aangetoond bij de volgende soorten: wilde eend, knobbelzwaan, brandgans, grauwe gans, eider, tafeleend, kuifeend, smient, wintertaling, fuut, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, zeearend, buizerd, slechtvalk, zwarte kraai en ekster. Opvallende sterfte werd ook bij enkele andere (watervogel)soorten waargenomen (bijvoorbeeld blauwe reiger). Bij een aantal van deze soorten is HPAI H5N8 elders in Europa vastgesteld. De sterfte was het meest prominent onder kuifeend en smient.

Alertheid blijft geboden

Dat het aantal meldingen van dode vogels weer flink is afgenomen, is hoopvol. Maar dit hoeft niet te betekenen dan het virus daadwerkelijk uit Nederland verdwenen is. Massale vogelsterfte in de laatste twee maanden van 2016 maakten de aanwezigheid van het virus duidelijk zichtbaar, en het is bekend dat de gevoeligheid voor het virus per vogelsoort verschilt.

Bron: DWHC

Deel dit artikel

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Gerelateerde artikelen

Wetterskip Fryslân gaat door met ruimen vogels

Wetterskip Fryslân gaat door met ruimen wilde vogels

9 dec 2016 Bericht
Wetterskip Fryslân gaat door met ruimen wilde vogels
Hoog-pathogeen H5N8 aangetoond

Hoog-pathogeen H5N8 aangetoond in wilde watervogels in Nederland

11 nov 2016 Bericht
Hoog-pathogeen H5N8 aangetoond in wilde watervogels in Nederland


Vakpartner nieuws

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de s

“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”

19 mei 2020 Bericht
“Geen pakjes sjouwen, toch houd je reuring in de stal”
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Impact PEC op de Nederlandse Pluimveehouderij
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Onderzoek naar het circulair houden van kippen

13 mei 2020 Bericht WUR/Aeres
Onderzoek naar het circulair houden van kippen

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies