Labels

Friesland stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD 27 mei 2020 Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en geen 'Brabants cowboygedrag' Bericht Op initiatief van de FNP, CDA en VVD zullen de Staten van Fryslân zich uitspreken over het stikstofbeleid van de overheid. De partijen willen dat de provincie een grote regierol krijgt en dat er wordt ingezet op innovatie en verduurzaming van de landbouwsector in Fryslân. Motie stikstofbeleid: FNP, CDA en VVD willen regie provincie en geen 'Brabants cowboygedrag'
Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stal 20 mei 2020 Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei Bericht Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. Deze regeling gaat op 25 mei open voor deelname. Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei
Kamerbrief mest: kleine winstpunten 19 mei 2020 Kamerbrief mest: kleine winstpunten, grote koerswijziging blijft uit Bericht Op 18 mei deelde minister Schouten in een reeds lang aangekondigde Kamerbrief de voortgang van de derogatie en voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. Deze bevat voor de melkveehouderij enkele stapjes in de goede richting maar er zijn grotere en meer structurele veranderingen nodig. Kamerbrief mest: kleine winstpunten, grote koerswijziging blijft uit
correlatie corona veehouderij selectief 6 mei 2020 Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief Bericht Enkele media pakken groot uit met ‘een mogelijk verband tussen intensieve veehouderij en corona’. Deze 'correlatie' wordt groot opgevoerd en de verdenking wordt aangewakkerd. Het RIVM krijgt onder politieke druk de opdracht om te zoeken naar het causale verband. Er zijn echter veel meer 'correlaties' die ook onderzocht zouden moeten worden. Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief
Agractie Nederland halvering vliegverkeer 29 apr 2020 Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer Bericht Agractie Nederland wil een halvering van het vliegverkeer in/ boven Nederland de komende 10 jaar, tot en met 2030. De motivatie hiervoor ligt in vermindering van CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot en hiermee te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en de Urgenda uitspraak. Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer
Boerenprotest DH 1000.jpg 29 apr 2020 Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid Bericht Het Landbouw Collectief ziet in de Kamerbrief van vandaag haar zorgen over het stikstofbeleid bevestigd. De voorgestelde maatregelen zijn ontzettend duur, leiden nauwelijks tot verbetering van de natuur, hebben leegverkoop van het platteland tot gevolg en kunnen dan ook niet rekenen op draagvlak van de sectoren. Ordinaire opkoop van boerenbedrijven gevolg van stikstofbeleid
Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier 29 apr 2020 Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier Bericht De Fryske Nasjonale Party (FNP), Sterk Lokaal Drenthe, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden hebben de handen ineen geslagen als het gaat om het Noordelijk stikstofdossier. De partijen uit de drie provinciale staten delen een visie waarin wordt gepleit voor een andere aanpak. Politieke alliantie in Noordelijk stikstofdossier
LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bi 28 apr 2020 LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak Bericht Het kabinet kondigt voor de stikstofimpasse een investering van maar liefst € 5 miljard tot 2030 aan. Een groot deel van dat bedrag is bedoeld voor natuurverbetering, een substantieel deel gaat naar vrijwillige stoppers in de landbouw. LTO vreest voor onvoldoende ontwikkelingsruimte bij stikstofaanpak
Kabinet publiceert nieuwe maatregelen in stikstofa 24 apr 2020 Kabinet publiceert nieuwe maatregelen in stikstofaanpak Bericht Ook voor de landbouw komen er bronmaatregelen. (o.a. koeien langer in de wei, innovatieve stallen, ander voer en financiële regelingen voor boeren die willen omschakelen en boeren die vrijwillig willen stoppen). Kabinet publiceert nieuwe maatregelen in stikstofaanpak
Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overl 2 apr 2020 Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overleg met minister Schouten Bericht Het Landbouw Collectief en minister Schouten hebben weer overlegd. Premier Rutte kon daar om begrijpelijke redenen niet bij zijn. Het Landbouw Collectief is zwaar teleurgesteld in de uitkomst van het overleg, de kaarten lijken in Den Haag al in 2019 te zijn geschud. Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld over overleg met minister Schouten
‘INGEZONDEN STUK: Piet Paulusma & Heinz Ellenberg 9 mrt 2020 ‘INGEZONDEN STUK: Piet Paulusma & Heinz Ellenberg #depositie’ Bericht Als vakblad Melkveebedrijf krijgen wij zo nu en dan een column toegestuurd van onze lezers. Ook vandaag was dit het geval en ontvingen wij een column van René de Jong, melkveehouder in Hoornsterzwaag over de stikstofdepositie. ‘INGEZONDEN STUK: Piet Paulusma & Heinz Ellenberg #depositie’
Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbe 6 mrt 2020 Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig Bericht De wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor stikstof is voldoende. De data, methoden en modellen die worden ingezet, zijn ook in internationaal perspectief, van voldoende (tot goede) kwaliteit. Stikstofmethodiek van 'voldoende' kwaliteit, verbeteringen nodig

“Een druk op de knop en hij begint te lopen.”

Compacte palletiseerrobot geeft gewenst arbeidsver

De Meggbot

Het volautomatisch stapelen van eieren op pallets is voor pluimveehouders René en Liza Beek een uitkomst gebleken. COBOT Automation plaatste op het bedrijf de Meggbot TP100. De betaalbare robot past precies in de beperkte ruimte en is eenvoudig in de bediening.

Lees ervaring >

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies