Labels

Brandstichting Eenden slachterij Ermelo 29 mei 2020 Demonisering veehouderij aan basis brandstichting Eenden slachterij Ermelo? Bericht

De brandstichting bij de eenden slachterij in Ermelo in de nacht van 28 mei is afschuwelijk en staat niet op zichzelf. Door jaren van ongefundeerde uitlatingen en framing over de landbouw is een klimaat ontstaan waarbij extremisten stallen bezetten, mensen intimideren, inbreken en nu ook branden stichten.

Demonisering veehouderij aan basis brandstichting Eenden slachterij Ermelo?
correlatie corona veehouderij selectief 6 mei 2020 Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief Bericht Enkele media pakken groot uit met ‘een mogelijk verband tussen intensieve veehouderij en corona’. Deze 'correlatie' wordt groot opgevoerd en de verdenking wordt aangewakkerd. Het RIVM krijgt onder politieke druk de opdracht om te zoeken naar het causale verband. Er zijn echter veel meer 'correlaties' die ook onderzocht zouden moeten worden. Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief
Documenteer financiële schade coronacrisis 27 mrt 2020 Documenteer financiële schade coronacrisis Bericht Boeren en tuinders leiden veel omzetschade door het uitvallen van vraag en doordat extra kosten moeten worden gemaakt. Het is belangrijk dat ondernemers hun omzetschade en extra kosten goed bijhouden en vastleggen.  Documenteer financiële schade coronacrisis
Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; 20 feb 2020 Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes” Bericht Commissie Remkes heeft de verkeerde conclusies getrokken uit de cijfers van het RIVM over de stikstofdepositie. Volgens Stichting Mesdag Zuivelfonds is niet gekeken naar de neerslag van stikstof op natuurgebieden, maar over heel Nederland. Het aandeel van de landbouw zou dan heel anders uitvallen. Stikstofdepositie: “Aandeel landbouw fors minder; foute conclusie Remkes”
Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd 20 dec 2019 Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd Bericht In het grootste deel van Nederland lagen in 2018 de berekende concentraties fijnstof (PM10 fijnstof  en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) onder de Europese grenswaarden. Luchtkwaliteit in 2018 licht verbeterd
RIVM geeft openheid over stikstofmetingen 11 okt 2019 RIVM geeft openheid over stikstofmetingen Bericht Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weerlegt de kritiek niet transparant te zijn over de manier van berekenen en meten van stikstof. Vanuit de landbouw en een aantal politieke partijen werden er vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de modellen. ‘Al onze meetresultaten en modellen zijn extern beschikbaar, iedereen kan deze inzien en gebruiken.’  RIVM geeft openheid over stikstofmetingen
VVD Groningen wil duidelijkheid voor boeren in sti 20 sep 2019 VVD Groningen wil duidelijkheid voor boeren in stikstofdossier Bericht De Groninger VVD Statenfractie wil duidelijkheid voor Groninger boeren in het stikstofdossier. Sinds de uitspraak van de Raad van State zijn 66 agrarische projecten in de provincie stil komen te liggen, die aan de hand van een vernieuwde rekenmethode wellicht toch doorgang kunnen vinden.  VVD Groningen wil duidelijkheid voor boeren in stikstofdossier
Op weg naar kringlooplandbouw en een duurzame veeh 19 sep 2019 Op weg naar kringlooplandbouw en een duurzame veehouderij Bericht

Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afspraken gemaakt, gebundeld in het programma Duurzame Veehouderij. Het programma kent drie onderdelen: Inspireren en experimenteren, verbeteren van de condities om te verduurzamen, en concrete stappen door de sectoren zelf.

Op weg naar kringlooplandbouw en een duurzame veehouderij
Stikstof: wat doet LTO? 12 sep 2019 Stikstof: wat doet LTO? Bericht

Vorige week heeft LTO Nederland namens betrokken vakgroepen onze visie op stikstof met het adviescollege Remkes gedeeld. De lobby draait op volle toeren.

Stikstof: wat doet LTO?
PAS meldingen blijven anoniem 5 aug 2019 PAS meldingen blijven anoniem Bericht Ter voorbereiding op de uitspraak van de raad van State over de PAS vroeg de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) de overheid om alle PAS-meldingen openbaar te maken. DLV Advies diende namens tientallen klanten een bezwaar hiertegen in. Het doel hiervan was om privacygevoelige gegevens te beschermen. Inmiddels heeft het ministerie hierop gereageerd. PAS meldingen blijven anoniem
10% minder fosforuitscheiding mogelijk bij biologi 16 jul 2019 10% minder fosforuitscheiding mogelijk bij biologische leghennen Bericht Recente onderzoeken onder leiding van Wageningen Livestock Research tonen aan dat de fosforuitscheiding van biologisch gehouden leghennen met diverse voedingsmaatregelen zeker met 10% omlaag kan. 10% minder fosforuitscheiding mogelijk bij biologische leghennen
Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblemati 15 jul 2019 Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek Bericht Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies