Labels

Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffe 11 aug 2020 Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vandaag van start Bericht Vanaf 2021 zullen  mesttransporten – via realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM) - digitaal verantwoord moeten worden. Om dit in werking te laten treden is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) nodig. Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vandaag van start
Rechtbank wil openbaring adressen PAS-melders 8 jul 2020 Rechtbank wil openbaring adressen PAS-melders Bericht De rechter in Groningen heeft besloten dat het ministerie de gevraagde PAS-informatie openbaar moet maken. Het gaat daarbij om de adresgegevens van bedrijfslocaties. Onwenselijk gezien recente dreigementen en acties tegen boeren. Rechtbank wil openbaring adressen PAS-melders
Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer 3 jul 2020 Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen Bericht Minister Schouten verwacht een dezer dagen haar uitkomsten van de herbezinning van het mestbeleid naar de Kamer te sturen. LTO Nederland dringt er op aan dat de contouren van de systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer wel nú vorm moeten krijgen. Systeemverandering van mestbeleid naar bodembeheer moet nú vorm krijgen
LTO reageert op maatregelen mestbeleid 22 jun 2020 LTO reageert op maatregelen mestbeleid Bericht In mei stuurde minister Schouten een Kamerbrief met een aantal voorgestelde maatregelen in het kader van mestbeleid. LTO Nederland heeft in een eerste reactie laten weten dat er kleine winstpunten zijn, maar dat een grote koerswijziging uit blijft.  LTO reageert op maatregelen mestbeleid
Beter bodembeheer door digitalisering mestketen 2 apr 2020 Beter bodembeheer door digitalisering mestketen Bericht Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland in haar visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ bij het ministerie van LNV voor meer ruimte voor goed bodembeheer en dus voldoende voedingsstoffen voor bodem en gewassen. Beter bodembeheer door digitalisering mestketen
Omzet AgruniekRijnvallei in 2019 gestegen naar 263 11 mrt 2020 Omzet AgruniekRijnvallei in 2019 gestegen naar 263 miljoen euro Bericht AgruniekRijnvallei heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat na belasting van ruim 400.000 euro. De geldomzet steeg naar 263 miljoen euro. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te keren prijsreductie van ruim 2 miljoen euro. Omzet AgruniekRijnvallei in 2019 gestegen naar 263 miljoen euro
Mestboekhouding, zo doe je dat 5 mrt 2020 Mestboekhouding, zo doe je dat Bericht Agrarisch ondernemers die hun landbouwgrond willen bemesten, moeten elk jaar zelf berekenen of ze binnen de gebruiksnormen zijn gebleven. Een brochure legt stapsgewijs uit hoe je die berekeningen aanpakt. Mestboekhouding, zo doe je dat

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies