Labels

Ioniserende verlichting krijgt erkenning landelijk 20 mei 2020 Ioniserende verlichting krijgt erkenning landelijke lijst fijnstofemissie Bericht De Heavy Duty Tube (HTD) van verlichtingsspecialist Freshlight B.V. uit Deventer is recentelijk erkend voor de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). Het is de enige lamp, die naast licht ook fijnstof reduceert door
middel van ionisatie en mag stand alone worden toegepast.
Ioniserende verlichting krijgt erkenning landelijke lijst fijnstofemissie
Corona veehouderij 12 mei 2020 Veehouderij maakt niet ziek, veehouders en hun kinderen zijn juist gezonder Bericht Het coronavirus was nog maar net in Nederland of linkse partijen grepen hun momentum om meteen een verband te leggen tussen corona in Oost-Brabant en Noord-Limburg en de intensieve veehouderij. Onder druk van de politiek laat Corola Schouten, het RIVM nu een onderzoek doen. Veehouderij maakt niet ziek, veehouders en hun kinderen zijn juist gezonder
Fijnstofreductie in de pluimveehouderij: Een werkb 11 mei 2020 Fijnstofreductie in de pluimveehouderij: Een werkbare opgave Bericht De NVP en LTO/NOP volgen het advies van de Gezondheidsraad om ‘de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren door het terugdringen van fijnstof, stikstofdioxide en ozon’. Van deze drie bestanddelen speelt fijnstof een rol in de pluimveehouderij.  Fijnstofreductie in de pluimveehouderij: Een werkbare opgave
Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij 8 mei 2020 Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij Bericht De Klimaatlat veehouderij is een puntensysteem voor maatregelen die je als veehouder kunt nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die klimaatlat is uitgebreid met een aantal maatregelen die je bij de bouw van stallen en mestopslag kunt realiseren. Doorontwikkeling Klimaatlat veehouderij
correlatie corona veehouderij selectief 6 mei 2020 Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief Bericht Enkele media pakken groot uit met ‘een mogelijk verband tussen intensieve veehouderij en corona’. Deze 'correlatie' wordt groot opgevoerd en de verdenking wordt aangewakkerd. Het RIVM krijgt onder politieke druk de opdracht om te zoeken naar het causale verband. Er zijn echter veel meer 'correlaties' die ook onderzocht zouden moeten worden. Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief
Agractie Nederland halvering vliegverkeer 29 apr 2020 Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer Bericht Agractie Nederland wil een halvering van het vliegverkeer in/ boven Nederland de komende 10 jaar, tot en met 2030. De motivatie hiervoor ligt in vermindering van CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot en hiermee te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en de Urgenda uitspraak. Agractie Nederland stapt naar de rechter voor halvering vliegverkeer
Betrek de landbouwsector bij het Schone Lucht Akko 13 feb 2020 Betrek de landbouwsector bij het Schone Lucht Akkoord Bericht Schone lucht is voor iedereen belangrijk. Daarom spant de agrarische sector zich in om de fijnstofemissies in Nederland verder terug te dringen. Op 13 januari ondertekende minister Van Veldhoven (Wonen & Milieu) samen met een groot aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Betrek de landbouwsector bij het Schone Lucht Akkoord
Storm opkomst! Hoe voorkom je schade? 7 feb 2020 Storm opkomst! Hoe voorkom je schade? Bericht De diverse weerinstituten waarschuwen voor onstuimig weer vanaf 9 februari. Mogelijk volgt een zuidwesterstorm. Agrarisch ondernemers kunnen veel doen om schade te voorkomen of te beperken. Storm opkomst! Hoe voorkom je schade?

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies