Labels

Minder fijnstofuitstoot door geslaagde uitvoering 25 sep 2020 Minder fijnstofuitstoot door geslaagde uitvoering manifest Bericht Tijdens de projectperiode van de uitvoering Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in Regio Foodvalley is in een periode van drie jaar een belangrijke stap gezet naar betere luchtkwaliteit in de regio. In deze periode is de behaalde fijnstofreductie 43% in de nieuwe stallen en 33% in de bestaande stallen. Minder fijnstofuitstoot door geslaagde uitvoering manifest
LTO Noord: Extern salderen wordt chaos zonder basi 14 sep 2020 LTO Noord: Extern salderen wordt chaos zonder basisvoorwaarden Bericht Boerengezinnen komen nog verder in onzekerheid nu het verhandelen van stikstofruimte in meerdere provincies wordt overwogen. Door het zogenaamde extern salderen kunnen grote bedrijven stikstofruimte opkopen van boeren en tuinders. Dit komt bovenop de onzekerheid die al langer bestaat. LTO Noord: Extern salderen wordt chaos zonder basisvoorwaarden
Fijnstof meten bij pluimvee 24 aug 2020 Nieuwe sensor meet fijnstof bij pluimvee Bericht

De ontwikkelingen in fijnstof meten in een pluimveestal gaan snel, al is het wel een uitdaging. Connecting Agri & Food heeft begin 2020 een pilot uitgevoerd om fijnstof te meten op een vleeskuikenbedrijf. Met een nieuw ontwikkelde sensor heeft het bedrijf continu fijnstofmetingen verricht in de stal gedurende 4 weken. 

Nieuwe sensor meet fijnstof bij pluimvee
Boer aan het roer met fijnstofreductie 20 jul 2020 Boer aan het roer met fijnstofreductie Pluimveekrant - juli 2020 De afgelopen twee jaar zijn in totaal tien fijnstofreducerende oplossingen in praktijkomgeving getest. Het credo is ‘haalbaar en betaalbaar’, omdat de technieken in bestaande stallen toepasbaar moeten zijn. Boer aan het roer met fijnstofreductie
WUR meet fijnstof en ammoniak in stallen uitgerust 16 jul 2020 WUR meet fijnstof en ammoniak in stallen uitgerust met klimaatsysteem Bericht

Wageningen Livestock Research (WLR) gaat meten hoeveel fijnstof en ammoniak er door het klimaatsysteem ECO Unit systeem wordt weggevangen en dus niet meer naar de omgeving wordt uitgestoten. Minder uitstoot levert voordelen op voor dier, milieu en de bedrijfsvoering.

WUR meet fijnstof en ammoniak in stallen uitgerust met klimaatsysteem
Subsidie voor pluimveehouders die fijnstof 8 jul 2020 Subsidie voor pluimveehouders die fijnstof in de stal willen verminderen Bericht Wilt u als pluimveehouder dat er minder fijnstof ontstaat in uw stal? En wilt u subsidie aanvragen om te investeren in een bewezen innovatie? Bekijk dan hier de mogelijkheden: Subsidie voor pluimveehouders die fijnstof in de stal willen verminderen
Investeringsregeling brongerichte verduurzaming pl 23 jun 2020 Subsidieregeling voor pluimveestallen gepubliceerd Bericht De overheid heeft de subsidieregeling bekendgemaakt voor pluimveehouders die willen investering in bewezen emissiearme systemen voor fijnstof. Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders. Subsidieregeling voor pluimveestallen gepubliceerd
PluimveePodcast: ‘Fijnstofreductie is haalbaar en 18 jun 2020 PluimveePodcast: ‘Fijnstofreductie is haalbaar en betaalbaar’ PluimveePodcast - afleveringen 2 Het reduceren van fijnstofuitstoot is haalbaar en betaalbaar. Woensdag 24 juni worden in een speciale webinar de resultaten van twee jaar testen met allerlei hoopvolle technieken gepresenteerd. Projectmanager Jan Workamp van PEV was te gast om in de PluimveePodcast over het project te spreken. PluimveePodcast: ‘Fijnstofreductie is haalbaar en betaalbaar’
Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stal 20 mei 2020 Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei Bericht Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. Deze regeling gaat op 25 mei open voor deelname. Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei
Fijnstofreductie in de pluimveehouderij: Een werkb 11 mei 2020 Fijnstofreductie in de pluimveehouderij: Een werkbare opgave Bericht De NVP en LTO/NOP volgen het advies van de Gezondheidsraad om ‘de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren door het terugdringen van fijnstof, stikstofdioxide en ozon’. Van deze drie bestanddelen speelt fijnstof een rol in de pluimveehouderij.  Fijnstofreductie in de pluimveehouderij: Een werkbare opgave
correlatie corona veehouderij selectief 6 mei 2020 Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief Bericht Enkele media pakken groot uit met ‘een mogelijk verband tussen intensieve veehouderij en corona’. Deze 'correlatie' wordt groot opgevoerd en de verdenking wordt aangewakkerd. Het RIVM krijgt onder politieke druk de opdracht om te zoeken naar het causale verband. Er zijn echter veel meer 'correlaties' die ook onderzocht zouden moeten worden. Verband tussen intensieve veehouderij en corona is selectief
Drie nieuwe technieken voor fijnstofreductie erken 17 mrt 2020 Drie nieuwe technieken voor fijnstofreductie erkend Bericht Op vrijdag 13 maart 2020 zijn vijf nieuwe fijnstofreducerende technieken voor de pluimveehouderij aan de landelijke regelgeving toegevoegd. Dankzij metingen van Wageningen Livestock Research bij drie van de vijf is bekend hoeveel reductie de pluimveehouder van die technieken mag verwachten. Drie nieuwe technieken voor fijnstofreductie erkend

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies