Labels

Voor eerst meer pluimveemest dan varkensmest verwe 9 jul 2020 Voor eerst meer pluimveemest dan varkensmest verwerkt in België Bericht Afgelopen jaar werd in Vlaanderen 49,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt. Dat is een stijging tegenover 2017 met 5,7 miljoen kilo. “Het is duidelijk dat de stijgende trend in de hoeveelheid verwerkte stikstof in Vlaanderen zich nog verder zet”, zegt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking.  Voor eerst meer pluimveemest dan varkensmest verwerkt in België
Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overij 30 jun 2020 Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel Bericht Uitbundig bloeiende akkerranden, een kruidenrijk grasland en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Het zijn maar een paar voorbeelden van natuurinclusief boeren. Het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert de groei van deze ontwikkeling. Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel
Innovatiemodule brongerichte verduurzaming nog twe 29 jun 2020 Innovatiemodule brongerichte verduurzaming nog twee weken open Bericht Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om emissies uit stallen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Innovatiemodule brongerichte verduurzaming nog twee weken open
Kruiden in de veehouderij: voedermiddel of additie 29 jun 2020 Kruiden in de veehouderij: voedermiddel of additief Bericht Om te werken aan een gezonde veehouderij kun je kruiden inzetten. Zo kun je bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica beperken. Er is echter wel onduidelijkheid over de status van die kruiden.  Kruiden in de veehouderij: voedermiddel of additief
Corona-uitbraak in Duitse kalkoenslachterij 25 jun 2020 Corona-uitbraak in Duitse kalkoenslachterij Bericht Ruim 1.100 medewerkers van een kalkoenslachterij in Duitsland worden op het coronavirus getest, omdat bij 23 medewewerkers het virus is vastgesteld.  Corona-uitbraak in Duitse kalkoenslachterij
Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw 23 jun 2020 Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw stimuleren Bericht Er is nog een enorm gat te overbruggen om naar 25% biologische landbouw te groeien in 2030, zoals het streven in de Green Deal van de Europese commissie. Een nieuw stimuleringsbeleid moet zowel vraag als aanbod gaan stimuleren, aldus brancheorganisatie Bionext. Nieuw stimuleringsbeleid moet biologische landbouw stimuleren
Eendenhouders krijgen geen coronasteun van overhei 22 jun 2020 Eendenhouders krijgen geen coronasteun van overheid Bericht Minister Schouten van LNV heeft besloten dat er voor eendenhouders geen specifieke steunmaatregelen komen voor de gevolgen van de coronacrisis. Eendenhouders krijgen geen coronasteun van overheid
Stroomgroepen, redders in nood! 22 jun 2020 Stroomgroepen, redders in nood! Vakblad de Loonwerker - mei 2020 Op het landbouw- en loonbedrijf is een continue voorziening van een stabiele elektrische spanning onontbeerlijk. Bij uitval of een tekort aan elektriciteit valt het bedrijf stil met alle gevolgen van dien. Stroomgroepen, redders in nood!
Verduurzaming voedsel in hogere versnelling 19 jun 2020 Verduurzaming voedsel in hogere versnelling Bericht Verkoop van producten met het label ‘Biologisch’ groeide ongeveer 5 procent. In de groei van het label Biologisch ligt, als het aan de recente plannen de Europese Commissie ligt, de ontwikkelingsrichting van ons voedselsysteem. Verduurzaming voedsel in hogere versnelling
2,5 miljoen euro subisidie voor In Ovo 16 jun 2020 2,5 miljoen euro subisidie voor In Ovo Bericht

In Ovo uit Leiden ontvangt 2,5 miljoen euro aan subsidie om de door hun ontwikkelde techniek om het geslacht van een kuiken in het ei al te kunnen bepalen verder door te ontwikkelen. 

2,5 miljoen euro subisidie voor In Ovo
Het Nederlandse voedselsysteem in 2050: gezond en 15 jun 2020 Het Nederlandse voedselsysteem in 2050: gezond en circulair Bericht Hoe komen we tot een voedselsysteem, waarin gezond voedsel voor iedereen wordt geproduceerd met respect voor onze planeet en alle mensen en dieren die er leven? Het Nederlandse voedselsysteem in 2050: gezond en circulair
Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverle 15 jun 2020 Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd Bericht Rekentool Aerius Calculator is wetenschappelijk gezien niet geschikt voor de vergunningverlening voor stikstofemissie. Dat stelt het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. De modellen moeten gelijkwaardiger, robuuster en transparanter. Tekortkomingen stikstofcalculator vergunningsverlening bevestigd

Agenda

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies