Disclaimer

De content op de website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld, echter Prosu Media Producties is niet verantwoordelijk ten aanzien van voortdurende actualiteit, onvolledige en onjuiste informatie. Prosu Media Producties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de websites of voor enige directe en indirecte schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Advertorials, beweringen, klantervaringen en meningen, geuit in berichten en blogs, zijn die van de auteur(s) of derde partijen en niet (noodzakelijkerwijs) die van Prosu Media Producties. Prosu Media Producties kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Links naar andere websites
De websites van Prosu Media Producties bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de websites liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd. Prosu Media Producties is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Prosu Media Producties  geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Prosu media Producties aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Prosu Media Producties vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Prosu en Prosu geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de websites. Tevens is Prosu Media Producties niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Copyright en auteursrecht
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht via bovengenoemde emailadres.

Voor overige zaken of voor zaken die niet in deze disclaimer worden genoemd, verwijzen wij u naar het privacy statement. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: mediaproductiespmp@prosu.nl.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies