DOE DE TEST: Welke partij behartigt de Europese be

DOE DE TEST: Welke partij behartigt de Europese belangen voor agrariërs het best?

22 mei 2019

Bericht

Morgen 23 mei vindt de Europese verkiezingen weer plaats. Wij als PluimveeActueel kregen de vraag: Welke partijen komen het meest op voor Nederlandse Agrariër? Om hier antwoord op te geven, hebben wij verschillende politieke standpunten hieronder toegelicht. Benieuwd welke partijen het beste bij uw denkwijze aansluiten? Lees hier onder meer!

Maatregelen dierentransporten

Dierentransport is een breed onderwerp, maar wat opvalt is dat het dierenwelzijn voorop staat bij veel politieke partijen. Op de stelling dat dierentransporten niet langer mag duren dan 4 uur verschillen de standpunten. Zo vindt CDA dat verbieden te ver gaat, en er eerst gekeken moet worden naar wat beter kan. Andere politieke partijen zijn het absoluut niet eens, met het standpunt van CDA. Zo vindt SP dat er een einde moet komen aan het dierentransport. Hieronder ziet u de standpunten van de politiek partijen:

 • D66
  Dierenwelzijn moet leidend zijn in de vleesindustrie. Kortere diertransporten zijn daarbij essentieel.
   
 • CDA
  We moeten kijken wat er beter kan. Maar dit verbieden gaat te ver.
   
 • SP 
  Wij willen een einde aan de verschrikkelijke diertransporten over grote afstanden dwars door Europa. Transporten van levend vee mogen voortaan niet langer duren dan vier uur. Regels ten aanzien van het vervoer van dieren moeten streng gehandhaafd worden.
   
 • PVV
  Dierenwelzijn is belangrijk en lange diertransporten horen niet bij een beschaafde samenleving.
 • VVD
  Dierenwelzijn is belangrijk, wij volgen daarbij de Europese richtlijnen.
   
 • PvdA
  Je wilt zeker zijn van gezond voedsel. Dat geproduceerd is met respect voor de natuur en met oog voor dierenwelzijn.
   
 • Partij voor de Dieren
  Dieren mogen nu nog dagen, soms zelfs weken, aan een stuk vervoerd worden. Ze raken daarbij oververhit, drogen uit en bezwijken onderweg door verdrukking en uitputting. De PvdD wil transporten over lange afstanden en naar landen buiten de EU verbieden.

Klimaatdoelen

Klimaat speelt een grote rol in de Europese verkiezingen. Hieronder ziet u de standpunten van de politieke partijen omtrent de stelling of de EU uit het Klimaatakkoord van Parijs moet stappen:

 • D66
  Het tegengaan van klimaatverandering is de grootste uitdaging die de mens wereldwijd moet aangaan. De EU kan en moet als rijk en ontwikkeld blok van landen daaraan bijdragen. D66 vult verder aan met de volgende informatie “Heel Europa moet in 2050 draaien op schone en CO2-vrije energie. Ons ideaal is een wereldwijde CO2-prijs. Tot die tijd werken we aan een hogere Europese CO2-prijs door het emissiehandelssysteem aan te scherpen.”
   
 • CDA
  Het Klimaatakkoord van Parijs bevat internationale afspraken over hoe we klimaatverandering gaan stoppen. We willen dat de Europese Unie wereldwijd voorop gaat lopen in het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het CDA meldt verder het volgende  “De overgang naar een duurzame, circulaire economie brengt kansen mee.  Europa moet zelfvoorzienend worden op het gebied van energie. “De broeikasgassen in Europa moeten fors naar beneden en we willen dat dit op een sociale manier gebeurt.”
   
 • PVV
  We moeten af van het onzinnige en onbetaalbare klimaatbeleid en ons dus ook niet vanuit de EU klimaatmaatregelen laten opleggen.
   
 • VVD
  De VVD wil Nederland schoner doorgeven. Dit moet behapbaar en betaalbaar gebeuren.  De VVD wil het “Europese doel voor CO2-reductie verhogen van 40% naar 55% in 2030” en daarnaast “fors investeren in onderzoek en innovatie”.
   
 • SP
  Europese samenwerking is juist nodig op het gebied van klimaatverandering. Het akkoord van Parijs is noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beperken. Het zou onverstandig zijn om uit dat akkoord te stappen. De onnodige opwarming van de aarde vraagt om een wereldwijde aanpak. De EU kan daarbij een grote rol spelen en vooroplopen bij het uitvoeren van internationale afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zo meldt de SP.
   
 • PvdA
  We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een schone planeet. Klimaatverandering kent geen grenzen Het klimaatakkoord van Parijs is een doorbraak omdat bijna alle landen meedoen. Zo werken we samen aan een mooie en schone toekomst. Verder meldt de Pvda dat zij zeker willen zijn van een duurzame economie en een veilig klimaat. Met investeringen gericht op doorbraak technologieën om de klimaatdoelstellingen te halen. Door schone energie en innovatie te stimuleren en groene banen te creëren.
   
 • CU-SGP
  ChristenUnie en SGP vinden afspraken als het Klimaatakkoord van Parijs belangrijk om landen te stimuleren om maatregelen te nemen. Ook de scheep- en luchtvaart moeten onder het Klimaatakkoord van Parijs gaan vallen.
   
 • GroenLinks
  De EU moet met volle overtuiging uitvoering geven aan het Klimaatakkoord van Parijs. Als het aan GroenLinks ligt worden de huidige doelstellingen voor 2030 aangescherpt.
   
 • Partij voor de Dieren
  Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de toekomst van onze aarde. Om de aarde leefbaar te houden moeten de veranderingen van het klimaat en de vervuiling van het milieu zo snel mogelijk stoppen.

Winter of zomertijd?

Of Europa moet kiezen voor een permanente wintertijd is voor u als agrariër wellicht ook een belangrijk punt. Hieronder een opsomming van de partijen die vinden dat Europa moet kiezen voor een permanente wintertijd:

 • Christenunie-SGP          
 • Partij voor de Dieren
 • De Groenen
 • Forum voor Democratie

De onderstaande partijen hebben hier geen mening over:

 • D66
 • DENK
 • Volt

Onderstaande partijen zijn het oneens:

 • CDA
 • VVD
 • PVV
 • SP
 • Pvda
 • Groenlinks
 • 50 PLUS
 • Jezus Leeft
 • VandeRegio & Piratenpartij

Grootschalige veehouderij ontmoedigen

Op de stelling of de EU grootschalige veehouderij moet ontmoedigen reageren de politieke partijen als volgt:

Partijen die het eens zijn:

 • D66
 • PVV
 • SP
 • Pvda
 • Groenlinks
 • Partij voor de Dieren
 • 50 PLUS
 • Jezus Leeft
 • DENK
 • De Groenen
 • VandeRegio & Piratenpartij
 • Volt

De ChristenUnie-SGP heeft hier geen mening over en onderstaande partijen zijn het oneens:

 • CDA
 • VVD
 • Forum voor Democratie

Nederland moet eigen munt invoeren

Wellicht heeft het niet direct invloed op uw bedrijf, maar toch is het belangrijk om te weten waar deze politieke partijen voor staan. Alleen PVV, Jezus Leeft en Forum voor Democratie zijn voor het invoeren van een eigen munt.  Deze zelfde partijen zijn het tevens als enige oneens over de stelling dat de EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot strikter moeten worden nageleefd.

Bron: Stemwijzer & RTL nieuws

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Verkiezingen voor het Europees Parlement: welke im

Verkiezingen voor het Europees Parlement: welke impact krijgt de opkomst van eurosceptici?

4 apr 2019 Video
Verkiezingen voor het Europees Parlement: welke impact krijgt de opkomst van eurosceptici?

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies