Maatregelen om luchtkwaliteit snel te verbeteren

Maatregelen om luchtkwaliteit snel te verbeteren

26 mrt 2018

Bericht

Om de laatste overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit versneld weg te kunnen nemen, stelt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met de provincies en gemeenten aanvullende maatregelen voor. Het doel is om de overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Van Veldhoven vult hiermee het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit aan. Met name in de drukke straten in onze binnensteden en op een beperkt aantal plekken rondom veehouderijbedrijven voldoet Nederland nog niet overal aan de Europese normen. Het aangevulde plan zal op dinsdag 27 maart in consultatie gaan. Het pakket wordt ook parallel aan de zienswijzeprocedure doorgerekend.

'Gezonde lucht van levensbelang'

"We zijn continu bezig om onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en knulpunten de wereld uit te helpen. Als we straks aan de Europese normen voldoen stoppen we ook niet want het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Want gezonde lucht is immers van levensbelang", geeft van Veldhoven aan.

Concrete maatregelen

Er worden op niveaus ruim 100 extra maatregelen genomen in het aangepaste Samenwerkingsprogramma. Dit zijn maatregelen die op kort termijn effect hebben, zoals de herinrichting van een kruispunt. Maar ook acties die op iets langere termijn kunnen werken, zoals extra investeringen in elektrische landpalen. Daarnaast komt het Rijk met wetgevingen die het mogelijk maken dat gemeenten lagere parkeertarieven kunnen gaan vragen voor voertuigen die minder vervuilend zijn en worden de mogelijkheden voor het stimuleren van schonere mobiele werktuigen onder de loep genomen. 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen om met het oog op onze gezondheid de luchtkwaliteit te verbeteren. Het doel is om overal aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof te gaan voldoen. Uit de rapportage voor 2017 blijkt dat in veruit het grootste gedeelte van Nederland de concentraties onder deze normen liggen. Er zijn echter nog wel overschrijdingen langs drukke straten in zeven steden, net als in gebieden rondom intensieve veehouderijbedrijven.

Consultatie

Het aangepaste plan zal op 27 maart aanstaande in consultatie gaan. Dan is het tot en met 7 mei voor iedereen mogelijk een zienswijze op deze aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit te geven. Zie hiervoor ook: www.platformparticipatie.nl/aanpassingns|2018

Bron: RVO

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Gezondheidsraad pleit voor gezondere lucht, 6,4% v

Gezondheidsraad pleit voor gezondere lucht, 6,4% van fijnstof is afkomstig uit landbouwsector

23 jan 2018 Bericht
Gezondheidsraad pleit voor gezondere lucht, 6,4% van fijnstof is afkomstig uit landbouwsector
LTO: POR-regeling en fijnstof

LTO: POR-regeling en fijnstof

28 feb 2017 Bericht
LTO: POR-regeling en fijnstof
Kennisprogramma Landbouwdagen Intensieve Veehouder

Kennisprogramma Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Venray bekend

16 feb 2017 Bericht
Kennisprogramma Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Venray bekend

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies