Opening drie moderne en duurzame vleeskuikenstallen in Nooitgedacht20 juli 2018
Opening drie moderne en duurzame vleeskuikenstalle

De familie Berkepies uit Nooitgedacht wil haar pluimvee- en akkerbouwbedrijf verder uitbreiden en zo duurzaam en goed voedsel produceren. Daarom wordt op vrijdag 20 juli van 14.00 tot 18.00 uur een derde, moderne vleeskuikenstal geopend aan de Borgerderstraat 7 te Nooitgedacht. 

Ook de twee huidige vleeskuikenstallen, die al werden verwarmd door een houtverbrandingsinstallatie, zijn aangepast aan het Beter Leven ster 1-concept. Door daarnaast te investeren in zonnepanelen, een warmtewisselaar, ventilatie door middel van pafondventielen en een dubbel spoelwatersysteem is het bedrijf van de familie klaar voor de toekomst. “Nu is het aan de consument om duurzaam kippenvlees te omarmen”, aldus Tienus Berkepies. 

In de afgelopen maanden is hard gewerkt op het erf van de familie Berkepies. In korte tijd verrees de nieuwe en met fraai houtwerk afgewerkte vleeskuikenstal nadat de vergunning hiervoor na een lange procedure werd afgegeven door de gemeente. Het totale vloeroppervlak is hiermee uitgebreid tot 8.000 m2. Tienus Berkepies: “We hebben jarenlang kuikens gehouden op gangbare wijze maar besloten uiteindelijk om over te stappen op de Beter Leven ster 1-kip: een langzaam groeiend ras dat meer ruimte heeft (10 kippen per m2) en ook de beschikking heeft over een overkapte vrije uitloop (wintergarden). Dit is wat supermarkten en consumentenorganisaties willen. Wij hopen nu dat ook de consument vaker duurzaam kippenvlees zal kopen.” Om de consument te betrekken, heeft de familie in de nieuwe vleeskuikenstal een zichtruimte gebouwd. “Op termijn willen we rondleidingen geven aan groepen, zodat we mensen ook inzicht kunnen geven in onze productie en zij met eigen ogen kunnen zien hoe de Beter Leven ster 1-kip hier groeit en leeft.” 

Technologie 

Ook de investering in moderne en duurzame installaties is een bewuste keuze geweest. “Met behulp van diverse installatietechnieken maken we optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen en kunnen we onze productiekosten verder verlagen”, aldus Berkepies. Zo beschikt de nieuwe vleeskuikenstal onder andere over plafondventilatie, waarmee wordt voorzien in een natuurlijke ventilatie in een ander type stal. Dankzij de warmtewisselaar op de zolder wordt gebruik gemaakt van warmte uit de buitenlucht. Verder zijn er sinds april van dit jaar 1800 zonnepanelen gemonteerd op de daken van de drie stallen om zonne-energie te 
produceren.

Bijzonder is ook het dubbele spoelwatersysteem, met een schone en vuile weg, dat Berkepies zelf bedacht voor de scheiding van erfafspoeling. En door middel van de nieuw geslagen waterput met elektrische pomp, werkend op zonne-energie, wordt een groot deel van de 110 ha akkerbouwgrond (pootaardappelen, industrieaardappelen en suikerbieten) beregend. Ook de brandweer kan hier bij calamiteiten gebruik van maken.

Bron: Leonie Spronk

Aanmelden nieuwsbrief

The Power of Intelligence

hotraco

Het Fortica-systeem waar Deumens op doelt, is een totaalsysteem voor zowel vleeskuikens, leghennen als moederdieren. “Vanuit dat systeem kunnen alle voer-, ventilatie-, dierweging- en eiertellingfuncties worden aangestuurd."

Meer lezen? klik hier!

Agenda

20 juli 2018 Opening drie moderne en duurzame vleeskuikenstallen in NooitgedachtOpening drie moderne en duurzame vleeskuikenstallen in Nooitgedacht
13 tm 16 november 2018 Eurotier HannoverEurotier Hannover
27 tm 30 november 2018 AgromekAgromek
12 tm 15 december 2018 Noord Nederlandse LandbouwbeursNoord Nederlandse Landbouwbeurs

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies